Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník prof. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Buržoazní vojenskopolitické dezinformace - prostředek ideologického ovlivňování veřejného mínění
Podplukovník RSDr. Josef Čermák Vědomí vojáků a ideologická diverze
  VŘSR a obrana sovětského státu
Generálmajor doc. Ing. Václav Roučka, CSc. Pronásledování odcházejícího nepřítele v útočné operaci
Plukovník doc. Ing. Jiří Křížek, CSc. Boj divize v obklíčení
Podplukovník Ing. Ladislav Horák Zvláštnosti práce velitele a štábu divize při organizaci i vedení útoku v horském a zalesněném terénu
Plukovník doc. Ing. František Kořístek, CSc Vliv polního ASV na metodiku práce velitele a štábu divize
Plukovník Ing. Josef Dobrovolný Předběžné bojové nařízení pro průzkum v ASV vojskům

Plukovník Ing. Oldřich Janata, CSc., Plukovník Ing. Jan Mach

Rozvoj radioelektronických prostředků nepřítele, základní úkoly a požadavky na radioelektronický boj
Plukovník Ing. Jindřich Vávra Přechod k nové kvalitě řízení vojskového letectva
Plukovník doc. Ing. Jan Slavík, CSc. K organizaci ženijního zabezpečení násilného přechodu vodních překážek divizí z chodu
Podplukovník Ing. Milan Růžička Metodika výpočtu ztrát TAT v rámci VŠC při operačním skoku
Plukovník doc. MUDr. Vlastimil Voplatek, CSc. Působení tepelné zátěže a nedostatku spánku na pracovní výkonnost
  K boji s nepřítelem v týlu vlastních vojsk
Plukovník Ing. Ján Repaský Kombinovaný pozemný a vzdušný boj
Plukovník doc. PhDr. Karel Adam, CSc. 45. výročí vzniku československého vojska v SSSR