Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálplukovník Ing. Karel Rusov Hlavní úkoly vojenských škol
Plukovník PhDr. Ladislav Přinesdomů, CSc. Základní principy prognózování vojenské síly státu
Podplukovník PhDr. Jaroslav Kratochvíl, CSc. Únor 1948 a uplatňování leninských principů vojenské výstavby
Plukovník PhDr. Antonín Hedrlín, CSc. 70 let ozbrojených sil Sovětského svazu
Generálporučík Ing. Jiří Brychta Realizace Dokumentu stockholmské konference v ČSSR
Generálmajor doc. Ing. Václav Roučka, CSc. K některým otázkám odrážení útoku nepřítele a udržení obranných čar
Plukovník Ing. Miroslav Nedvěd, CSc. K vedení bojové činnosti v zimě
Podplukovník Ing. František Valach, CSc. Metodika práce ředitelství cvičení při řízení operačních VŠC
Podplukovník Ing. Josef Jedlička Vliv automatizace velení na efektivnost rozhodovacího procesu
Podplukovník Ing. Rudolf Plevač Integrovaný komplex operačně taktických úloh ARMlS-RACIO
Podplukovník Ludvík Janeček Hustota palby - nový kvalitativní ukazatel efektivnosti palebného ničení
  K některým otázkám operačního a bojového použití letectva
Podplukovník lng. Josef Němeček Bojové zabezpečení vojska PVOS
Plukovník Ing. Václav Štolba Připravenost techniky a výzbroje - důležitý faktor v pohotovostním systému PVOS
Plukovník prof. MUDr. Vratislav Hrdina, CSc. Mykotoxiny jako potenciální bojové otravné látky
  Některé problémy zvyšování odolnosti operační obrany
  Vysoce přesné zbraně armád států NATO
Major PhDr. Oldřich Rampula Zkušenosti ze součinnosti pozemních vojsk s letectvem za útoku ve Velké vlastenecké válce