Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálporučík Ing. Zdeněk Havala Modernizace obsahu, metod a prostředků výchovně vzdělávacího procesu
Plukovník PhDr. Jiří Zajíc, CSc. Zdokonalovat poznávání stavu kázně a příčin mimořádných událostí
Generálmajor RSDr. Josef Pavlas Některé zkušenosti z SPP se zálohami a jejich bojového stmelení
Generálporučík Ing. Jiří Brychta K vojenské doktríně

Plukovník Ing. Jindřich Vávra, Plukovník RNDr. Miroslav Zeman

Důsledky vojenských kosmických aplikací
Podplukovník Ing. Jiří Celler Použití OMS k rozvíjení protiúderu v obranné operaci frontu
Podplukovník Ing. Petr Němec, CSc. K překonání protitankové obrany nepřítele
Plukovník Ing. Pavel Záhořík, DrSc. K modelovým výpočtům poměrů sil
Plukovník doc. Ing. František Kořístek, CSc. Materiální výcviková základna k problematice velení vojskům
Plukovník Ing. Václav Pidrman Organizace a použití oddílu dělostřeleckého průzkumu v boji
Plukovník doc. Ing. Jozef Roth, CSc. Tendence ve vývoji nového stíhacího letounu
Podplukovník Ing. Jaroslav Zelený, CSc. K využití výpočetní techniky v ženijním vojsku
Podplukovník Ing. Václav Svoboda K novým pohledům na problematiku vyhodnocování skutečné radiační situace
Major Ing. Ladislav Jurča, CSc. Vývojové trendy v oblasti materiálně technického zabezpečení vojenského letectva
Plukovník Ing. Jaroslav Liška Specifika proviantního zabezpečení letectva ve frontové operaci
  Některé zvláštnosti přípravy a vedení obranných operaci v horském a zalesněném terénu
Podplukovník Ing. Pavel Zahradníček, CSc. Perspektivy dalšího rozvoje ZHN ve státech NATO
Plukovník PhDr. Karel Richter, CSc. Vojenskopolitický význam Sokolova