Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník Ing. Ladislav Klíma, CSc. Vojenská doktrína a vojenská věda
Plukovník doc. RSDr. Jan Polášek, CSc. Narůstající úloha subjektivního faktoru v procesu realizace strategické linie XVII. sjezdu KSČ v ČSLA
Podplukovník PhDr. Cyril Kostík, CSc. Psychické regulace chování za použití jaderných zbraní
Generálmajor doc. lng. Václav Roučka, CSc. Ničení nepřítele, který se připravuje k útoku
Plukovník doc. Ing. Přemek Vorlíček, CSc. K přípravě a zahájení armádní útočné operace
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Útok z přímého dotyku s nepřítelem
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Hron, CSc. Taktický vzdušný výsadek a úderný výsadek
Podplukovník Ing. Jan Mach Zkušenosti z využívání prostředků automatizace a výpočetní techniky
Podplukovník Ing. Rudolf Vondráček, CSc. K plánování jaderného a palebnému ničení na stupni divize
Podplukovník Ing. Josef Fanfule, CSc. Organizace PVO armádního protiúderu
Plukovník Ing. František Pilař Obrana obsazeného operačního letiště
Podplukovník doc. Ing. Václav Daněk, CSc. Organizace a zabezpečení spojení s omezenými počty prostředků
Plukovník Ing. František Skopec Nebezpečné průmyslové škodliviny a způsob vyhodnocování pásem zamoření po jejich úniku
  Některé problémy intenzifikace operační a bojové přípravy a způsoby jejich řešení
Plukovník Ing. Jan Svoboda

Zvýšení zainteresovanosti příslušníků ČSLA na výsledcích rozvoje vědy a techniky a jejich uplatňování v praxi