Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Major RSDr. Michal Čulák, CSc. K upevňovaniu vojenskej disciplíny a organizovanosti života
Plukovník PhDr. Luděk Kazda, CSc. Komplexnost - základní předpoklad zvyšování vlivu vojenskoodborné činnosti na efektivnost ideologické práce v PVOS
Generálmajor Ing. Josef Vincenc Současné názory na přípravu a vedení prvních operací
Generálmajor Ing. Jiří Florian Vojenská doktrína a bojová pohotovost
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Hron, CSc. Význam, úloha a místo úderného výsadku
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Přeskupení a vystřídání při útoku z přímého dotyku
Plukovník doc. Ing. Petr Němec, CSc. Úloha velitele při organizaci všestranného zabezpečení bojové činnosti
Major Antonín Krásný, CSc. Ochrana a obrana míst velení
Podplukovník Ing. Július Humaj Skúsenosti z bojového stmelenia
Podplukovník Ing. Bohumír Čermák, CSc. Shromažďování a Zpracování průzkumných zpráv štáby RVD v PASUV
Generálporučík Ing. Ladislav Sochor Plánování bojového použití letectva frontu v hromadných úderech první vzdušné operace
Major Ing. Peter Baráth, CSc. Moment překvapení a bojová pohotovost prostředků PVO
Plukovník Ing. Oldřich Dohnal Využití digitálního modelu terénu ve spojovacím vojsku
Plukovník doc. Ing. Emil Kočí, CSc. Místo, úloha, složení a zásady činnosti operačního týlu v soudobých operacích
  Použití úderných výsadkových útvarů a motostřeleckých jednotek jako vzdušných výsadků v armádní útočné operaci
  Přestavba v armádě
Podplukovník Ing. Miroslav Štangl, CSc. Perspektivy a možnosti využití paprskových zbraní
Plukovník doc. RSDr. Zdeněk Procházka, DrSc. K aktuálním úkolům společenskovědní činnosti