Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník prof. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Místo a úloha ideové přípravy v komplexním zajištění bojové a mobilizační pohotovosti socialistické armády
Plukovník PhDr. Jiří Krupička, CSc. Spojenecká cvičení - významný prostředek výchovy k vlastenectví a socialistickému internacionalismu
Podplukovník Ing. Zdenek Jančo, CSc. Politická práce vo vševojskových zväzoch a zväzkoch v príprave a vedeni bojovej činnosti v podmienkach rádioelektronického boja
Generálporučík Ing. Jiří Brychta Zkušenosti z realizace opatření k posílení důvěry a bezpečnosti v ČSSR
Plukovník Ing Miroslav Nedvěd, CSc. Odrážení nepřátelské agrese a možnosti rozhodného ničení nepřítele
Plukovník Ing. Anton Výboh, CSc. Vedení boje v zabezpečovacím pásmu
Generálmajor doc. Ing. Václav Roučka, CSc. K odchodu vojsk a jejich rozvinutí na mezilehlých čarách
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Organizace přeskupení divize
Podplukovník Ing. Jaroslav Schejbal K problematice přísunu a ukládání pohyblivých zásob munice
Plukovník Ing. Jiří Holeček Organizace součinnosti mezi jednotlivými druhy letectva
Generálmajor Ing. Josef Černý Použití dýmu v obraně
Plukovník Ing. Oldřich Bárta Zkušenosti z technického zabezpečení tankové divize
Plukovník Ing. Anatol Kopista Týlové zabezpečení přesunu vojsk na velké vzdálenosti
  Ženijní zabezpečení soudobého boje
Major Ladislav Hrbáček Americká politika vůči Blízkému a Střednímu východu