Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálplukovník lng. Karel Rusov Příprava budoucích velitelů ve vojenských školách na základě požadavků vojenské doktríny států Varšavské smlouvy
Podplukovník RSDr. Alojz Fupšo Aktuálnost' diferencovanosti a konkrétnosti SPP pri výcviku vojsk
PhDr. Pavel Drška, CSc. 70. výročí vzniku Československé republiky
Generálmajor Ing. František Podešva, CSc. Vojenská doktrína a další rozvoj operačního umění i přípravy vojsk
Generálmajor Ing. Jiří Florián Některé zkušenosti z operační přípravy v zimním výcvikovém období
Podplukovník Ing. František Valach, CSc. Vědeckotechnický rozvoj ve vojenství a jeho vliv na manévr v operaci
Generálmajor Ing. Čestmír Hrbek Úderné výsadkové útvary v armádní operaci
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Násilný přechod divize po rozvinutí hlavních sil u vodní překážky
Podplukovník RNDr. Jaroslav Mirovský, CSc. Matematické modelování boje
Plukovník gšt. Ing. Ján Paprčka Radioelektronický boj ve vztahu k systému velení vševojskovému svazu
Plukovník Ing. Václav Silovský K otázkám raketového technického zabezpečení raketového vojska v operaci a boji
Podplukovník Ing. Milan Sobek Obecné problémy součinnosti letectva s útvary pozemního vojska
Plukovník prof. Ing. Václav Lhotský, CSc. Některé zkušenosti z bojového použití automatizovaných systémů velení PVOS
Plukovník Ing. Dušan Koníček, CSc. K činnosti štábů při obnově bojeschopnosti vojsk po úderech ZHN nepřítele
Plukovník lng. Stanislav Srnský Přínos standardizace a unifikace materiálu PHM
  O vojenskostrategické rovnováze a obranné dostatečnosti
Plukovník Ing. Zdeněk Jumr Hospodářská a vojenská politika Reaganovy administrativy a jejich důsledky pro USA a kapitalistický svět