Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálplukovník Ing. Miroslav Vacek Zvyšování efektivnosti procesu velení vojskům
Generálporučík PhDr. Oskar Marek Řízení a organizace politické práce při přípravě a vedení obranné operace

Podplukovník Ing. Antonín Vogeltanz, Podplukovník Ing. Václav Budil, CSc.

Využití výpočetní techniky v procesu velení a řízení ČSLA
Plukovník Ing. Karel Šťáva Požadavky na velení vojskům koaličního složení a perspektivy jejích řešení
Plukovník Ing. Josef Zeman Ochrana a obrana míst velení, organizace a způsob jejich přemísťování
Plukovník lng. Ladislav Klíma, CSC. Rozvoj vojensko-vědecké práce v míru - předpoklad úspěšného velení vojskům při přípravě a vedení obranné operace
Generálmajor Ing. Jiří Florian Velení vojskům při přípravě obranné operace v období mobilizačního a operačního rozvinování
Plukovník lng. Miroslav Viktořík Práce velitelů a štábů při přejetí [upřesnění] rozhodnutí

Generálmajor Ing. Josef Loučka, podplukovník Ing. František Valach, CSc.

Velení vojskům v průběhu obranné Operace a vytvoření podmínek pro přechod k rozhodné aktivní činnosti
Generálmajor Ing. Rudolf Jurica Velení vojsku PVOS při vedení protivzdušné operace
Generálmajor doc. Ing. Václav Roučka, CSc. K součinnosti v průběhu obranné operace
Podplukovník Ing. František Valach, CSc. Organizace velení vojskům při přípravě a vedení protiúderu
Generálmajor Ing. Josef Červášek Velení a řízení průzkumu při přípravě a v průběhu frontové obranné operace v počátečním období války
Plukovník Ing. Jaroslav Kratochvíl Velení silám a prostředkům REB

Podplukovník Ing.. Jindřich Lesný, Plukovník lng. Dalibor Růžička, CSC.

Zvláštnosti velení RVD při přípravě a vedení raketových úderů a palby dělostřelectva
Generálmajor Ing. Ján Váňa Velení letectvu při přípravě a vedení bojové činnosti
Generálmajor Ing. Ladislav Tomeček Velení vojsku PVO
Generálmajor Ing. Lubomír Tůma Velení ženijnímu vojsku

Generálmajor Ing. Josef Černý, Plukovník Ing. Aristid Augustovič

Velení chemickému vojsku
Generálmajor Ing. Jan Vintr Zabezpečení spolehlivého spojení v období přípravy a vedení obranné operace
Generálmajor Ing. Michal Gondek Velenie technickému zabezpečeniu
Generálmajor Ing. Jan Hevera, CSc. Základní problémy velení týlu
Plukovník Ing. Milan Kubička Organizácia velenia silám a prostriedkom na teritóriu v období prípravy a vedenia obrannei operácie
Generálmajor Ing. Jozef Eršek Velení Co CSSR v době přechodu z mírového na válečný stav