Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Generálporučík Ing. Zdeněk Havala

K přípravě posluchačů VVŠ PV

Plukovník PhDr. Miloslav Nytra

Výuka marxismu-leninismu a formování vědeckého světového názoru

Plukovník Ing. Miroslav Nedvěd, CSc.

Vojenská doktrína, přestavba a příprava kádrů

Plukovník Ing. Jindřich Bureš, CSc.

Vztah obrany a protiútoku

Generálmajor Ing. Josef Einšpígl

Využitie síl a prostriedkov pri zabezpečení presunov na teritóriu

Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc.

Vedení boje při násilném přechodu vodní překážky a útoku z přímého dotyku s nepřítelem

Plukovník doc. Ing. František Kořístek. CSc.

Podstata procesů řízení bojové apolitické přípravy

Plukovník doc. Ing. Milan Novotný. CSc.

Bojové použití RVD armády v obranné operaci vedené v počátečním období války

Plukovník Ing. Jindřich Vávra

Použití letectva v obranné operaci v počátečním období války

Plukovník prof. Ing. Václav Lhotský, CSc.

K uplatňování principu dostatečnosti protivzdušné obrany v prostoru ČSSR

Generálmajor Ing. Josef Ferenc

Použití železničního vojska při dopravním zabezpečení soudobých operací
  K několikanásobnému použití taktických vzdušných výsadků
Metrologické zabezpečení bojové pohotovosti' zbraní a bojové techniky

Plukovník Ing. Karel Topinka

Podzimní cvičení ozbrojených sil NATO „Autumn Forge-87“

Generálporučík Ing. Vojtěch Brčka

Jak dále v kádrové práci ve výcvikovém roce 1988-89