Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník PhDr. Václav Štefanský, DrSc.

Slovenské národné povstanie, prípravy, priebeh a koncepcie

Podplukovník Ing. František Valach, CSc.

Bojové možností sil a prostředků frontu při odrážení napadení nepřítele

Plukovník doc. Ing. Jiří Křížek, CSc.

Obnovení bojeschopnosti vojsk v obraně a vedení boje omezenými silami

Generálmajor doc. Ing. Václav Roučka, CSc.

Požadavky na velení koaličním svazům v operacích

Major lng. Milan Kulich

Poznatky z prípravy veliteľov a štábov

Podplukovník Ing. Miloš Bartoníček, CSc., podplukovník Ing. Ian Novák

Využití matematického modelu bojové činnosti v přípravě velitelů a štábů

Plukovník doc. Ing. Milan Novotný, CSc.

K bojovému použití RVD armády v protiútočné operaci
Plukovník Ing. Rudolf Mokráš, CSc Skúsenosti so zvyšovaním bojovej pohotovosti vojskového letectva
Podplukovník Ing. Josef Fanfule, CSc., podplukovník Ing. Lubomír Malík, CSc. K organizaci PVO v protiútočné operaci
Podplukovník Ing. Jan Vondráček Ženijní průzkum v první obranné operaci
Podplukovník Ing. Radomil Dočkal, podplukovník Ing. Vladimir Hrdina Spojovací technické zabezpečení frontových operací

Plukovník Ing. Jaroslav Černý

K součástkové základně členských států Varšavské smlouvy
  Ničenie nepriateľských vzdušných výsadkov v hĺbke operačnej zostavy
  Nové zásady organizace týlu v obranném boji divize
  Profesionalizace - zákonitost rozvoje vojenské činnosti

Plukovník doc. PhDr. Karel Adam, CSc.

Rozvoj vojenského umění Sovětské armády v běloruské operaci