Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Generálporučík Ing. Josef Vincenc Slovo čtenářům
Generálmajor docent Ing. Václav Roučka, CSc.

K některým otázkám organizování a provádění palebného ničení v obranné operaci

Podplukovník Ing. František Valach, CSc. Manévr jako faktor zvýšení odolnosti obrany
Podplukovník Ing. Petr Němec, CSc., Podplukovník Ing. Milan Sobek Organizace součinnosti vševojskových svazků s frontovým a vojskovým letectvem
Podplukovník Ing. Jiří Herynk Odolnost a aktivnost obrany
Podplukovník lng. Bohuslav Víšek Možnosti využití mikropočítačů ve štábu vševojskové armády
Podplukovník docent Ing. Lubomír Belan, CSc. O Uchovanie boiaschopnosti raketového vojska a deiostrelectva pri vedení súčasného boja a operácie
Podplukovník Ing. Vladimír Kmec, Podplukovník Ing. Lubomír Malík, CSc. Předpokládání činnosti bitevních vrtulníků nepřítele vojskem PVO
Plukovník Ing. Květoslav Hlína, CSc. Zabezpečení spojení ve svazech koaličního složení
Plukovník Ing. Štefan Füle Stmelovací cvičení armádních a frontových opravárenských útvarů

Plukovník profesor MUDr. Václav Hrdina, CSc., Plukovník docent MUDr. Antonín Žák, CSc.

Možnosti ochrany osob proti účinkům nervové paralytických látek
  K odchodu vojsk
  Ještě ke zvýšení odolnosti pohotovostního systému PVOS
  Operační maskování v soudobých operacích
Major RSDr. Antonín Svěrák K některým aspektům vojenské politiky Dánska a Norska
Major RSDr. Leoš Friesse, CSc. Otázky vojny a mieru a obrany socializmu vo vedomí vojaka z povolanía v ČSBA
 

Podmínky dopisovatelské soutěže na počest 40. výročí vyjití prvního čísla časopisu Vojenská mysl

  Obsah ročníku 1989