Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
PhDr. Antonín Rašek, CSc. Vojenskoobčanská výchova příslušníků armády
Plukovník Ing. Pavel Záhořík, DrSc. Přístupy, cíle a výsledky prognóz rozvoje vědecké práce v ČSLA
Generálmajor Ing. Jiří Florián Zásady uvádění skladových základen a skladů do bojové a mobilizační pohotovosti
Podplukovník Ing. Luděk Hodbod´ Zvláštnosti organizace boje při odchodu
Podplukovník Ing. František Valach, CSc. Význam štábních a komplexních štábních nácviků
Podplukovník Ing. Josef Jedlička Využití prostředků automatizace velení při přípravě obranné operace armády
Podplukovník Ing. Ladislav Kuba K organizátorské a řídící práci
Plukovník doc. Ing. František Bárta, CSc. Vliv nové organizační struktury na dělostřelecký průzkum
Podplukovník Ing. Josef Fanfule, CSc., Podplukovník Ing. Lubomír Malík, CSc. K problémům PVO vojsk operačního přikrytí státní hranice
Podplukovník Ing. Josef Solnička Letectvo při podpoře pozemních vojsk v obranné operaci
Podplukovník Ing. Miroslav Veselý Systém REDAP v praxi
Plukovník Ing. Stanislav Srnský Teorie a praxe zásobování PHM v kompletech
  K úkolům REB
  Použití speciálních skupin v městských aglomeracích
  K maskování vojsk proti družicovému a vzdušnému průzkumu
Major Ing. Miloslav Nytra Význam ženijního budování protitankové obrany
  Věda o velení a řízení armády USA