Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Generálmajor lng. Jan Vintr Československá armáda připravuje nové základní Řady ozbrojených sil ČSFR
Plukovník lng. Ladislav KIíma, CSc., Plukovník lng. Jaroslav Němec Některé poznámky k systému řízeni ve federálním ministerstvu obrany

Plukovník lng. Jaroslav Němec

Vojenské služba a profesionalizace armády

Plukovník lng. Jaroslav Škopek

Velitelské shromážděni u FMO
Plukovník doc. lng. Karel Novotný, CSc Obrana města v obranné operaci
Podplukovník doc. lng. Petr Němec, CSc. Mobilnost principem výstavby moderní armády

Podplukovník lng. Ivan Hrbek

Nové jevy ve velení vojsku PVO v obranné operaci

Plukovník lng. Jiří Nádvorník, podplukovník lng. Josef Hamarčák

Ochrana proti prostředími infračerveného průzkumu a navedeni (1. část)

Podplukovník lng. Karel Kotek, CSc.

Chemické zabezpečeni divize (pluku)

Plukovník lng. Michal Čižmár

Zabezpečení oprav tankové a automobilní techniky skupinami v poli

Plukovník lng. Oto Konieczny, CSc.

K proviantnímu zabezpečení civilní obrany

l N F O R M A C E

Některé náměty ke koncipování vědní politiky
Funkční struktura bojiště a bojové pohotovost
Způsoby mobilizačního rozvinuti vojsk
Pozemní vojsko určené pro obranu v roce 2000
Věda o velení a řízeni armády v USA