Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Podplukovník lng. Miroslav Pelech Úloha a cíle úseku ekonomického řízení FMO
PhDr. Miroslav Purkrábek. CSc. Sociální důvody a rozměr profesionalizace ČSA
Podplukovník gšt. Ing. Richard Janderka, major lng. Vlastimil Galatík Operační použití vševojskových svazků
Plukovník lng. František Valach. CSc. Přesuny vojsk v obranné operaci
Plukovník lng. Ludvík Janeček K vybraným otázkám použití raketového vojska a dělostřelectva
Plukovník doc. lng. František Bárta, CSc. Dělostřelecký průzkum u operačního stupně
Plukovník lng. Ladislav KIíma Způsoby překonávání PVO protivníka frontovým a vojskovým letectvem v obranné operaci
Podplukovník doc. Ing. Michal Pružinský, CSc. K ohodnocovaniu účinnosti PVO v malých výškach
Plukovník v zál. prof. lng. Václav Lhotský, CSc. Zjišťování a sledování radiolokačně „neviditelných“ letounů ve vzduchu
Podplukovník lng. Petr Langer Použití dýmu a aerosolů k ochraně proti vysoce přesným zbraním
Plukovník doc. lng. Jiří Strnádek, CSc. Vliv expertních a znalostních systémů na vojenskou strategii ČSFR
Plukovník doc. MUDr. Jiří Bajgar, CSc. Jednání o zákazu chemických zbraní
Major Peter Turza Velitel'sko-štábne cvičenie Šumava 1968
  Racionalizace řídicích procesů v armádě SRN
  K přípravě velitelů bundeswehru a jejích sociálnímu zabezpečení
  Rychlá mobilizace _ základ holandské obrany
  Věda o velení a řízení armády v USA