Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Redakce Zobecnění zahraničních zkušeností z profesionalizace armády
Plukovník prof. lng. Karel Novotný, CSc. Základní principy obrany ČSFR
Podplukovník doc. lng. Petr Němec, CSc. Vedení útočné operace v nových podmínkách
Podplukovník gšt. Ing. Richard Janderka Názory na přikrytí státní hranice
Podplukovník lng. Luděk Hodbod' Manévrová obrana
Major lng. Vlastimil Galatík Propočet možností ničení obrněných cílů
Podplukovník doc. lng. Ladislav Škraňka, CSc. K palebnému ničení protivníka
Podplukovník doc. lng. Bohumil Brechta, CSc., Podplukovník lng. Jan Kotas, CSc. Předpokládané změny automatizace velení Československé armády
Plukovník gšt. lng. Milan Stráňava Vojenskovědecká konference na Vojenské akademii
Plukovník Ing. Ludvík Janeček Závěry z jednání sekce druhů vojsk
Plukovník doc. Ing. Vladimír Repa, CSc. Úlohy spojovacíeho vojska pri zabezpečovani obrany štátu
Podplukovník doc. lng. Petr Němec , CSc. Vymezení válčiště
Plukovník Ing. Bedřich Ackermann, Plukovník doc. Ing. Jiří Ričl, CSc. Pojetí technického zabezpečení Československé armády
Plukovník doc. lng. Zdeněk Navrátil, CSc. Závěry týlové sekce
  Předpoklady italského modelu obrany
  K některým otázkám operačního rozvinutí ozbrojených sil
  Předávání strategicky důležitých technologií
  Systém řízení v ozbrojených silách Německa a Velké Británie