Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
  Místo a poslání Institutu výzkumu operačního umění GŠ ČSA
Major Dr. Rastislav Lukovič Vojensko-ekonomické prístupy ku skúmaniu rizika
Podplukovník Ing. Luděk Hodbod' Zabezpečovací pásmo
Generálmajor Ing. Ondrej Kubizniak Vojenské letectvo a vojsko integrované PVO
Generálmajor Ing. Jan Ploc, Plukovník lng. Karel Urbánek Vojenské letectvo - druh ozbrojených sil ČSA
Plukovník lng. Ladislav Michálek, Podplukovník Ing. Ivan Hrbek Integrovaný systém protivzdušné obrany
Plukovnice PhDr. Věra Perlingerová Sjednocený systém velení letectva a PVO
Plukovník lng. Karel Urbánek, Plukovník Ing. Josef Veselý Základy operačního použití vojenského letectva a vojska integrované protivzdušné obrany
Plukovník Miloš Malík Materiální zabezpečení vojsk letectva a protivzdušné obrany
Podplukovník lng. Milan Sobek Charakteristika způsobů bojové činnosti vojskového letectva
Podplukovník lng. Josef Šiller, CSc. K úloze a místu PVO v obranném systému ČSFR
Podplukovník doc. Ing. Petr Němec, CSc. Ke služební životní dráze vojáka z povolání
Doc. lng. Václav Maryška, CSc. K vojenskovědecké konferenci na Vojenské akademii
Plukovník v zál. doc. lng. Zdeněk Hron, CSc. K profesionalizaci a struktuře ozbrojených sil
Plukovník doc. PhDr. Oldřich Čechák, CSc., plukovník v zál. Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. Francouzské zkušenosti s přípravou vojenských profesionálů
Plukovník Ing. Miroslav Veselka Vojenskopolitické aspekty konfliktu v perském zálivu