Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek

Plukovník lng. Jaroslav Němec

Vývoj strategie obrany

Podplukovník doc. PhDr. Miroslav Krč. CSc, podplukovník doc. PhDr. Jan ŠeIešovský. CSc.

Ekonomické determinanty vojenské doktríny ČSFR

Plukovník Ing. Karel Šťáva

K omezení počtu míst velení
Generálporučík v zól. lng. Ladislav Sochor Zranitelnost letectva za letu při vedení bojové činností
Generálmajor lng. Josef Černý, plukovník Ing. Stanislav Ouhrabka, podplukovník prof. lng. Emil HaIámek. CSc., podplukovník lng. Pavel Častulík, CSc. Podíl chemického vojska ČSA na ochraně životního prostředí

Major lng. Pavel Hohn

Využití malé mechanizace při ženijním budování obrany

Podplukovník lng. Jan MazaI

K zatarasování a ničení komunikačních směrů

Podplukovník Ing. Jaroslav Krbec

Spojovací prostředky - perspektivy

Generálmajor Ing. Jan Hevera, CSc.

Týlové zabezpečení ČSA v novém pojetí obrany ČSFR

Plukovník Ing. Břetislav Zítko

Zabezpečení obrany materiálem PHM

Plukovník lng. Jan Hausvater

Vojenská doprava při zabezpečení obrany ČSFR

Generálmajor lng. Oldřich Pytlík

Proviantní zabezpečení obrany ČSFR
Plukovník gšt. lng. Jan MusiI, CSc. Nové pojetí výstrojního zabezpečení

Plukovník MVDr. Jan Najman

Organizace a úkoly veterinární služby pří zabezpečení obrany ČSFR
  K týlovému zabezpečení
Podplukovník v zál. MVDr. Otto Pawel, CSc. Vojenská veterinární služba USA
  K organizaci obrany Francie
  Opravárenské služby v členských státech NATO
  K procesům strategického řízení v ozbrojených silách
  Názory na chování velitele