Celé číslo:  pdf symbol(2)

 

Autor Název článku
 

Rozkaz presidenta republiky a vrchního velitele čs. branné moci Klementa Gottwalda к úmrtí předsedy Rady ministrů SSSR a tajemníka UV KSSS Josefa Vissarionoviče Stalina

 

Rozkaz ministra vojenství SSSR maršála Sovětského svazu N. A. Bulganina z 8. 3. 1953

Maršál Sovětského svazu A. M. Vasilevskij

J. V. Stalin a ozbrojené síly SSSR

 

Rozkaz ministra národní obrany Dr. Alexeje Čepičky к úmrtí presidenta republiky a vrchního velitele čs. branné moci a předsedy KSČ soudruha Klementa Gottwalda

Brig. gen. Ján Zeman

Jméno a dílo Klementa Gottwalda — prapor našich vítězství

 

Rozkaz presidenta republiky a vrchního velitele čs. branné moci z 24. 3. 1953

Brig. gen. Jaroslav Dočkal

Útok armády na spěšně zaujatou nepřátelskou obranu

Pplk. děl. Karel Pernica

Dělostřelecký útok

Plk. žen. Bohuslav Morávek

Význam a úprava komunikací v soudobé armádní útočné operaci

Plk. let. Jan Kostohryz

Letecká podpora mechanisované divise v útočném boji

Pplk. děl. Jaroslav Šolc

Materiálně technické zabezpečení mechanisované divise v útočném boji armádního sboru

Pplk. let. Václav Bulant

Materiální zabezpečení bitevního leteckého sboru podporujícího rychlou jednotku frontu (armády)

 

Diskuse

Dr. František Hyhlík

К methodice odborné a vědecké práce

Pplk. děl. Rudolf Litera

Methody práce operačního oddělení vyšší vševojskové jednotky

 

Vojenská soustava Severoatlantického paktu, její vznik, vývoj a význam

 

Bojové zkušenosti a všeobecné poznatky z bojů v Koreji

Viktor Perner

Organisace vyšších týlových jednotek v americké armádě

 

Informace o obsahu nových služebních knih a pomůcek

 

Informace o obsahu zahraničních vojenských odborných časopisů