Celé číslo:  pdf symbol(2)

 

Autor Název článku

Podplukovník Bohuslav Krasický

Obnova německého militarismu reálným nebezpečím pro světový mír

Plukovník Ludvík Varvařovský

Velení v armádní útočné operaci za použití atomových zbraní

Podplukovník Michal Spišiak

Úvahy o bojové činnosti vlastních vojsk a o organisaci velení vzhledem na názory Američanů na použití atomových zbraní

Kolektiv učitelů Vojenské akademie Klementa Gottwalda vyznamenané Řádem republiky

Plán protiatomové ochrany v útočném boji střeleckého sboru

Podplukovník František Golian

Použití tankosamohybných pluků střeleckých divisí v obraně hlavního pásma obrany při použití atomových zbraní

Podplukovník Michal Spišiak

Plánování, organisace a provedení průzkumu bojem za útoku na připravenou obranu nepřitele

Kapitán Miroslav Vepřek

Součinnost dělostřeleckého průzkumu s průzkumem vševojskových svazků a s průzkumem ostatních druhů vojsk

Major Karel Pohanka

Protiletadlové dělostřelectvo v systému protivzdušné obrany v útočném boji střelecké divise za použití atomových zbraní

Plukovník Stanislav Palla

Lépe rozvinout vojenskou vědecko-výzkumnou práci v oblasti vojenského umění

Generál-poručík Jaroslav Dočkal

К otázkám vedení útočného boje proti nepříteli vedoucímu boj na udrženou za použití atomových zbraní

Major technik Jaroslav Hanuš

Nový zbrojní materiál americké armády

 

Informace o obsahu zahraničních vojenských odborných časopisů