Celé číslo:  pdf symbol(2)

 

Autor Název článku

Generál-plukovník Václav Kratochvíl

O vojenskovědecké práci v československé lidové armádě

 

Zvyšování technické úrovně našeho hospodářství posiluje obranyschopnost naší vlasti

Plukovník Václav Vitanovský

O některých otázkách obklíčení a zničeni velkých uskupení nepřítele v útočné operaci vševojskové armády v součinnosti se sousedními armádami

Generál-major Karel Blatenský

Zabezpečení nepřetržitosti velení a spojení v útočné operaci armády za přemisťování VS a VP

Plukovník Bohumil Janda

Použití atomových zbraní a organisace protiatomové ochrany v armádních operacích

Podplukovník Zdeněk Knop

К některým otázkám nepřetržité bojové činnosti svazků rychlé skupiny

Plukovník Oldřich Filka

Několik poznatků o spojení střeleckého sboru v útočném boji

Major Josef Mikulec

Příprava a organisace činnosti záložního týlového sledu velitelství

Plukovník Jaroslav Šolc

Technické zabezpečeni armádní útočné operace za soudobých podmínek

Inženýr kapitán Ing. Jaroslav Tomášek a plukovník zdrav, služby MUDr Otakar Tvrdý

Možnosti využití radioaktivních isotopů pro vojenské účely

Plukovník Josef Kudrnovský

K článku kapitána Milana Karase >Odstraňování následků atomového napadení<

Generál-major Jaromír Vyhnánek

К zkvalitnění velitelských shromáždění

 

Řízené střely americké armády a názory na jejich taktické použití

 

Informace o obsahu zahraničních vojenských odborných časopisů