Celé číslo:  pdf symbol(2)

 

Autor Název článku

Generálmajor Jaromír Vyhnánek

Některé zvláštnosti vedení operace v počátečním období války

Plukovník Karel Pernica

Průlom vševojskové armády na dvou a více směrech

Podplukovník Emanuel Gramiš

Některé úvahy o účelnosti vytváření a použití bojových skupení

Podplukovník Rudolf Malík

Rekognoskace a organisace součinnosti při útoku s rozvinováním sil z chodu

Podplukovník Josef Bláha

Za hlubší studium otázek protiatomové ochrany vojsk

Plukovník Jaroslav Hlaďo

Některé otázky leteckého zabezpečení vzdušných výsadků

Major Hynek Ondrášek a kapitán Jaromír Lank

Možnosti dělostřelectva při provádění protiatomového manévru vojsk v soudobé obraně

Generálmajor Václav Kovařík

Plavidlové přepravy

Kandidát vojenských věd podplukovník Bohumír Oliva

Příspěvek к řešení problému pohyblivosti armádní zásobovací základny

Major Karel Štěpánek

O základních otázkách plánování v armádě

 

Některé poznatky o organisaci a způsobu vedení bojové činnosti reorganizovaných svazků pozemních sil armády USA

 

Diskuse

 

Informace o jednání vojenskovědecké konference VA KG o otázkách velení a práce štábu v obranné operaci armády

Major Petr Hlavatý, kapitán Jindřich Průša

Způsob doplňování armády za soudobých podmínek vedení války a organisace záložních výcvikových útvarů

 

Některé aktuální vojenskopolitické a vojenské otázky kapitalistických států

 

Informace o obsahu zahraničních vojenských odborných časopisů