Celé číslo:  pdf symbol(2)

 

 

Autor Název článku

Inženýr podplukovník Ing. Otakar Bělík a inženýr major Ing. Antonín Martinec

Vojenská a ekonomická efektivnost investiční výstavby v armádě

Generálmajor Jaromír Vyhnánek a podplukovník Josef Bláha

K otázkám velení na stupni armáda—divise

Generálmajor Josef Suchomel

Činnost vojsk v dotyku s nepřítelem a rozsah úkolů, které mají plnit ve prospěch vojsk provádějících útok z chodu

Major Jaroslav Nedvěd

K otázce určování úkolů vojskům za útoku

Major Vladimír Řehák

Opatření ke zmaření protipřípravy

Kapitán Jiří Smažil a kapitán Miloslav Zelníček

Některé názory na nové pojetí organisace průzkumu vzdušného prostoru a uvědomování v obranné operaci armády

Inženýr plukovník Ing. Jaroslav Nolč a plukovník Jan Sýkora

Nedostatky v maskování u vojsk

Podplukovník Ludvík Ondrůj a kapitán Zdeněk Počta

Vliv radioaktivního zamoření při pozemním výbuchu atomových náplní na činnost vojsk

Podplukovník František Šoukal

Některé problémy v určování spotřeby a v zásobování municí armády v útočné operaci

Plukovník Josef Tvaroška

Návrhy na změny v organisaci a práci štábu armády

Major Vladimír Polcar a podplukovník Zdeněk Pražák

Některé poznatky z řízení taktického cvičení s vojsky

Major Vladimír Polcar

Některé poznatky z organisace a řízení úsekové rozhodčí služby při provádění dvoustranného cvičení s vojsky

 

Organisace velení a zásady činnosti štábu pěší divise americké armády

 

Diskuse

Podplukovník Jiří Kuzin

Soudobá vojenská technika a perspektivy jejího vývoje

Plukovník Jaroslav Mašek

Poznatky z vojenskovědecké konference VTA AZ

Plukovník Josef Tvaroška

Několik poznatků z vojenskovědecké konference u 2. vojenského okruhu

 

Informace o obsahu zahraničních vojenských odborných časopisů