Celé číslo:  pdf symbol(2)

 

Autor Název článku

Generál poručík Miroslav Šmoldas, náměstek ministra národní obrany

K aktuálním otázkám rozvoje vojenské techniky

Podplukovník Zdeněk Hradecký

Operační a bojové zabezpečení v soudobém boji a operaci

Major Miroslav Horák

Zásady organizace a řízení průzkumu u motostřelecké divize v počátečním období války ve spolupráci všech druhů vojsk

Major Valentin Krehlík

Niektoré zásady prieskumu vzdušného priestoru a uvedomovania v rámci msd a msp

Kapitán Ladislav Lubeník

Organizace a vedení komplexního průzkumu ZHN

Kapitán Jan Zeman

Možnosti vzdušného průzkumu v noci

Kapitán Bedřich Bálský

Komplexnost průzkumu ZHN z hlediska možností dělostřeleckého průzkumu

Podplukovník Zdeněk Hradecký

Způsoby získávání, předávání a vyhodnocování zpráv o radiační situaci a jejich využívání při řízení bojové činnosti vojsk

Major Stanislav Florián

Některé otázky sledování, zjišťování a vyhodnocování výsledků

Podplukovník Karel Pyšný, podplukovník Václav Joza

Požární ochrana vojsk v poli

Nadporučík inž. Václav Hejeman, nadporučík Břetislav Čermák

Ochrana před radiolokačním průzkumem nepřítele využitím terénu a přirozených maskovacích prostředků

Major Karel Šedivý

Úloha radionavigačních systémů států Severoatlantického paktu v soudobých operacích a možnosti jejich ničení

Podplukovník František Heřman, major Zdeněk Kristek

Některé poznatky a zkušenosti v otázkách velení a práce štábu v soudobém boji a operaci

 

Úloha a možnosti amerického strategického sboru v plánech anglo-amerického bloku na zahájení války

 

Diskuse

 

Informace o obsahu zahraničních vojenských odborných časopisů