Celé číslo:  pdf symbol(2)

 

Autor Název článku

Kapitán František Nesvadba

Pražská operace Sovětské armády v květnu 1945

Major Vincenc Škňouřil

Pomoc Sovětského svazu při vyzbrojováni Čs. lidové armády

Generálmajor Jan Knotek

Soudobý manévr, jeho obsah a význam v boji

Plukovník Bedřich Křivský a podplukovník Zdeněk Hradecký

Způsoby rychlého přechodu z obrany na široké frontě do rozhodného útoku v horském zalesněném terénu

Kand. voj. věd major Karel Novotný

Způsoby rychlého přechodu z obrany na široké frontě do rozhodného útoku v horském zalesněném terénu

Major Otakar Vlach

Letecká operační skupina a její úk

Podplukovník Josef Brož

Příprava a činnost dělostřelectva armády při odrážení a rozdrcení úderného uskupení nepřítele a při přechodu do rozhodného útoku v obraně na široké frontě v horském zalesněném terénu

Podplukovník Karol Pohanka

Protivzdušná obrana rychlého přechodu z obrany na široké frontě do rozhodného útoku v horském zalesněném terénu

Kand. voj. věd plukovník Václav Fládr

Některé otázky ženijního zabezpečení rychlého přechodu z obrany na široké frontě v horském zalesněném terénu do rozhodného útoku

Podplukovník Ladislav Pelikán

Zabezpečeni přechodu z obrany do útoku z hlediska spojení a zvláštnosti tohoto přechodu v horském zalesněném terénu

Podplukovník Erich Rosický, podplukovník Jifi Hořický

Materiální, zdravotnické a technické zabezpečení přechodu z obrany na široké frontě do rozhodného útoku

Major Karel Novotný

Některé zkušenosti z metod práce štábu tankové divize

 

Současný stav a vývoj výzbroje obrněných vojsk armád kapitalistických státú

 

Diskuse

 

Recense a bibliografie

 

Informace o obsahu zahraničních vojenských odborných časopisů