Celé číslo:  pdf symbol(2)

 

Autor Název článku

Generálmajor Václav Matička

Vliv hlavních rysů soudobých útočných operací na podmínky pro obklíčení a ničení nepřátelských uskupení

Ladislav Soukal

Několik poznámek k článku generálmajora

V. Matičky „Vliv hlavních rysů soudobých

útočných operací na podmínky, pro obklíčení

a zničení nepřátelských uskupení"

Plukovník Oldřich Kvapil, major Ivo Vlček

K některým otázkám nepřetržité bojové činnosti vojsk v útočném boji a operaci

Plukovník Ludvík Varvařovský, podplukovník Květoslav Branda

Pořádková služba — důležitý prostředek velení v manévrových podmínkách

Generálmajor Jan Knotek

K otázkám automatizace velen

Kapitán Ladislav Lubeník

Možnosti zjišťování a ničení hlavních velitelských stanovišť pozemních vojsk nepřítel

Major Valent Krehlík

Zabezpečenie útoku na širokom nesúvislom fronte s násilným prechodom vodného toku v hlbke, z hľadiska PVO

Plukovník Emil Šrank

Bojová činnost dělostřelectva při násilném přechodu vodního toku v hloubce nepřátelské bojové sestavy

Podplukovník Jan Pechánek, technik podplukovník Slavomír Kokeš

Některé problémy zjednodušení a zkvalitnění spojení

Podplukovník CSc Bohumír Oliva

Některé problémy materiálního, zdravotnického a technického zabezpečení armádní útočné operace vedené do velké hloubky a ve vysokém tempu

Plukovník Alois Adámek

Některé otázky velení vojskům za přepravy po železnici

Plukovník Josef Průša

K problematice spojení v soudobé útočné operaci vševojskové armády

 

Diskuse

 

Recenze a bibliografie

 

Informace o obsahu zahraničních vojenských odborných časopisů

 

Problémový ediční program časopisu „Vojenská mysl“ na rok 1961