Bezpečnost v roce 2020 s výhledem do roku 2050 (Souhrn názorů skupiny členů bezpečnostní komunity) 1. část

Abstract:

Zamýšlíme-li se nad věrohodností většiny dosavadních prognóz, je dostatek důvodů pro skepsi. Kdyby se např. splnily medicínské předpovědi z druhé poloviny minulého století, rakovina by už byla zcela vyléčitelnou chorobou. Na druhé straně nikdo nepředvídal rozšíření nemoci AIDS nebo existenci stolních počítačů a internetu. Přesto je dostatek argumentů pro to, aby se prognostika dále rozvíjela a byly zpracovávány další prognózy, a to pro výrazné změny ve světě, v Evropě a také v České republice právě v oblasti bezpečnostní situace.

PhDr. Antonín Rašek, Major General, (Ret.), born in 1935; he graduated from the Military School of Jan Žižka (VŠJŽ) and the Infantry School (PU). He served with the Air Force, studied the Faculty of Arts, Charles University (FF UK) Prague, philosophy, history (concluded in 1961). After that he became a military journalist and worked in various army institutions. In postgraduate studies he specialized in sociology. After the September 21, 1968, he was separated from the army and started a new career as research worker, lecturer and advisor in the field of industrial sociology. After the Velvet Revolution, from 1990 till 1992, he was a civilian deputy defence minister for humanitarian affairs, in 1993 director of the Institute for Strategic Studies. He cooperates with the Centre for Social and Economic Strategies, Charles University Prague. Joint member of authors´ team that compiled the following publications: Vision of Development of the Czech Republic till 2015 (CESES 2001), Guide to the Landscape of Priorities for the Czech Republic" (CESES 2002),Wandering through the Czech future (CESES 2003). Author of nineteen novels. For his successful literary activities he was praised by many awards.

Country: Czech Republic

07/09/2015

Leave a comment