Security Discourse of the Russian Federation on the Energy Relations with the EU in 2012-2017

Abstract:

The article explores the energy security relations between Russia and the EU. The aims of this article are two. The first is to analyze the content and basic themes of the Russian security discourse on energy relations with the EU in 2012-2017. The second is to interpret the influence of norms and values in the energy security discourse on identity and interests of Russia in the studied period. Security discourse of the Russian Federation focuses on defending Russian diversification projects to strengthen EU energy security. In the security discourse, Russia in relations with the EU de-securitizes the issue of energy when it presents itself as the main and reliable partner and supplier of oil and gas to the EU.

Lukáš Tichý, Ph.D., born in 1982. He works as a researcher at the Institute of International Relations in Prague. He deals with issues of energy security, foreign and security policy of the EU and Russia and international relations theories. He has published a number of articles in domestic and foreign professional journals, collections and monographs.

Country: Czech Republic

04/09/2017

1 comment

 • Comment Link Sunday, 04 February 2018 19:22 posted by karel Kozák

  BEZPEČNOSTNÍ DISKURZ RUSKÉ FEDERACE O ENERGETICKÝCH VZTAZÍCH S EU V LETECH 2012–2017  Str. 56 Autoři: Tichý Lukáš

  Autor se v obsáhlém článku zabývá aktuální problematikou, důležitou pro bezpečnost v Evropě a to částí, která se týká energetiky a jejími zdroji. Z toho vyplývá důraz na vztahy Ruské federace s Evropskou unií. Obsah je podán na vysoké odborné úrovni. Autor používá mnoho cizích slov, často až na hranici srozumitelnosti. Domnívám se, že objasnění pojmu „diskurz“ by bylo vhodné zařadit již do Úvodu. Argumenty ve prospěch Ruské federace a Evropské unie jsou uváděny jako vyrovnané, ovšem postoj Evropské unie vůči Ruské federaci je mnohem kritičtější. V celém dokumentu jsou patrné obavy a nedůvěra vůči opatřením Ruské federace k projednávané problematice.
  Autor uvádí přehled plynovodů a produktovodů jak současných, tak předpokládaných.
  Pozornost si zaslouží části, uvádějící snahy o zpolitizování ekonomických zájmů obou stran. Málo logická se zdá potřeba energetických dodávek a současně pokračování sankcí proti Rusku.
  Z hlediska terminologie je kladem dodržování pravidel českého jazyka. Negativně působí některé věty, které jsou příliš dlouhé. Jistě by mohly být přeformulovány a zkráceny.
  Ve dvou případech se domnívám, že snaha o rozšíření vyjadřovacích možností češtiny je poměrně málo úspěšná. Neumím si představit „vyviňující“ rétoriku. Další je slovo „řečový“. Obvykle se používalo vyjádření písemné nebo ústní. Toto mi připadá přijatelnější. Zavádět nové pojmy nemusí být vždy přínosem. Pro mne je mnohem přirozenější, když je přítomnost spojována s živými tvory.
  Uvedené problémy neovlivňujíují kalitu řlánku.

  Konkrétní připomínky str. 56 2/2017 Bezp. diskurz
  Str. 56
  EU. V bezpečnostním diskurzu pak Rusko ve vztazích s EU desekuritizuje energetikou otázku,
  Str. 57
  …energetické interakce Ruska a Evropské unie, ani institucionální struktuře těchto energetických
  vztahů, tj. nediskurzivním aspektům, kde byla publikována celá řada oborných monografií…
  str. 58
  …vztahů RF a EU, představuje diskurz a jeho vztah k bezpečnosti. Jejich pomocí bude možné
  odhalit možné ambivalence v…
  Studium diskurzů nám navíc umožňuje odhalit vnitřní nekonzistenci používané
  rétoriky či manipulativní techniky, které jsou v diskurzu přítomny (lépe jsou součástí diskurzu?
  Str. 60
  Klíčem je odhalení vzorců obsahové organizace a vztahů v rámci analyzovaných
  dat, pomocí nichž se vynořivší se téma…
  str. 61
  V praktické rovině se autor nejdříve soustředil na kritéria výběru dokumentů, jež bude
  zkoumat, dále na vytvoření korpusu textových dokumentů a řečových projevů…
  str. 62
  ekonomické normy a hodnoty s cílem přesvědčit EU o svojí spolehlivosti a významu ruských
  ropovodech a plynovodech jako o příkladech…
  str. 63
  …úlohu, a jako podpůrný argument pro jejich tvrzení, hraje odkaz na události z nedávné
  minulosti, která je v přítomna i v dalších…Nechť jsou raději přítomny osoby.
  Str. 64
  …přepravován na „turecko-řeckou hranici a odtud diskutovanými přepravními trasami“42 „dále
  do Evropy“43. Podle S. Lavrova je Rusko připraveno rozšít tento projekt…
  str. 66
  …Identická „vyviňující“ rétorika je přítomna i v případě probíhající krize na Ukrajině
  z roku 2014, kdy…
  str. 70
  …vystupuje jako evropský aktér, který stabilizuje energetickou bezpečnost EU. V projevech
  řady politických činitelů RF je tak přítomna velmi silná ospravedlňují a vyvinující…
  str. 71
  …dou jen růst, takže by mělo být dost místa pro všechny projekty na trhu“95 a „Rusko je
  připraveno přispět k posílení energetické bezpečnosti našich evropských parterů pomocí…
  str. 72
  …na evropském energetickém trhu a diverzifikaci svých přepravní trasy a zároveň o zbytečnosti
  opatření vůči Rusku ze strany EU, která poškozují vzájemné energetické…
  …směřování české energetické politiky a určuje obsah a charakter energetického bezpečnostního
  diskurz České republiky, který se zásadním…

  Report

Leave a comment