The Future of Military Cooperation in Central Europe

Abstract:

comprehensive cooperation within reliable security partnerships. Thus, regional tailored military cooperation has gained more importance than ever before in order to tackle various threats and challenges and to strengthen crisis management capabilities. Therefore, Austria launched the Central European Defence Cooperation (CEDC) in 2010 to foster regional security cooperation and to promote modernisation of military resources. Two years later, Austria co-founded the EU Mountain Training Initiative, which closely coordinates training and education with the NATO Mountain Warfare Centre of Excellence in Slovenia. This paper aims at analysing and discussing current initiatives and possible ways of improving Central European security cooperation between NATO member states and Austria.

Gunther Hauser, PhD., M.A. He is a graduate the University of Innsbruck (political science/international law,) and the University of Salzburg (political science/constitutional law). He is a head of the Section International Security, senior researcher and lecturer at the Institute for Strategy and Security Policy (ISS), National Defense Academy, Vienna. In 2006, Dr. Hauser began lecturing at the Center for European Integration at Danube University Krems and was appointed Vice President of the Scientific Forum on International Security at the German Armed Forces Command and Staff College in Hamburg. Since 2014, he has held the title of honorary professor and member of the scientific board of the Department for Business Law and European Integration at Danube University Krems.

Country: Austria

17/10/2017

1 comment

 • Comment Link Sunday, 21 January 2018 20:35 posted by Karel Kozák

  BUDOUCNOST VOJENSKÉ SPOLUPRÁCE VE STŘEDNÍ EVROPĚ


  Str. 93 Autoři: Hauser Günter
  Autor se v článku zpracovaném v anglickém jazyce zabývá současnými problémy, které tvoří hrozby a ohrožení. Jejich rozsah a možnost působení vyžadují koordinovanou vojenskou spolupráci. V tom je zaměření článku velmi aktuální. Pozornost je věnována tomu nejmodernějšímu, což je především kyber ohrožení. Současně je uveden výčet dalších ohrožení pro ucelenou představu.
  Rakousko je velmi kladně hodnoceno za plnění závazků vůči OSN, NATO a EU. Aktivně se angažuje v úsilí o zajištění bezpečnosti ve střední Evropě. Autor mohl doplnit rozsáhlou účast rakouské armády při pomoci policii a orgánům státní správy při řešení migrační krize.
  Středoevropské síly jsou naznačeny jen krátce s uvedením jejich možností. Je ukázáno rozdělení a význam výcvikových středisek.
  V článku je uvedena charakteristika některých pojmů, které můžou rozšířit slovní zásobu terminologie. Zavádí např. pojmy hybridizace, hybridní bezpečnost a jiné. K tomu je rozsáhlý výklad..
  Domnívám se, že v Abstraktu by mohly být uvedeny použité zkratky, např. CEDC (originál, překlad). Názvy uváděných aktivit jsou pouze doslovné překlady. Mohly by se nalézt varianty, aby překlady odpovídaly českému jazyku, např. horský trénink by mohl být nahrazen výcvikem v horách.
  Podle mého názoru by v souvislosti s problematikou bezpečnosti měla být věnována pozornost médiím, která svým postojem můžou ovlivnit názory obyvatelstva. Přestože je řešeno hlavně Rakousko, chybí zde aspoň zmínka o Brexitu.
  Článek vhodně rozšiřuje podklady pro porozumění současné situaci.

  Report

Leave a comment