Free-Riding Problem in Alliance

Abstract:

Long-term cuts in military expenditures of European allied countries caused growing differences within the Alliance which can be seen in uneven sharing of military burden and in behaviour called free-riding. The aim of this contribution is to define possible approaches to the freeriding identification and to analyse military expenditure development in relation to conclusions and recommendations declared at the NATO Summit in 2014. The results of military expenditure analysis identify only a small group of countries which, from a long-term point of view, follow the recommendations of the Alliance in the form of allocating a corresponding amount as percentage of GDP and in the form of a recommended structure of military expenditures.

Assoc. prof. Jakub Odehnal, PhD, born 1982. He is a Lecturer at the University of Defence, Czech Republic, where he teaches courses in Defence Resources, National Defence Economy. He earned a Ph.D. degree in Economic Policy from the Masaryk University (Faculty of Economics and Administration). His main research interest is an application of multivariate statistical methods in the branch Economics. Specifically, he is interested in evaluating of the determinants of military spending and issues of the international security environment.

Country: Czech Republic

02/09/2022

1 comment

 • Comment Link Sunday, 10 March 2019 11:33 posted by Karel \kozák

  KOMENTÁŘ

  Problém “černého pasažérství” v Alianci
  Autoři: Odehnal Jakub

  Rozsáhlý článek v anglickém jazyce, doplněný mnoha grafy a tabulkami. Zabývá se bezpečnostními hrozbami a vojenskými výdaji členských států Aliance a USA. Obsah je přehledně uspořádán, vyžaduje aspoň částečnou orientaci v ekonomické teorii. Pro laiky je náročný na pochopení.
  Autor upozorňuje na pojmy z ekonomiky i fiskální politiky, definuje černé pasažérství v Alianci, výrazy free-riding, public good, pravite good a některé další. Zdůrazňuje se odpovědnost za vlastní obranu. Dotýká se některých závěrů ze summitu NATO ve Wales. V grafech se ukazuje pohyb vojenských výdajů v evropských zemích (členů Aliance i ostatních) a postoj USA. Zmiňuje se o stavu ekonomiky a jejím vlivu na vojenské výdaje. V závěru se zdůrazňuje nutnost zachovat je podle požadavků Aliance. Každý stát se musí podílet na obraně a řešení bezpečnostních hrozeb.
  Článek poskytuje velmi dobré informace z prostředí jedné oblasti finančního zabezpečení Aliance.
  Vhodně je zvolen název článku.

  Report

Leave a comment