Diplomatic Support of Arms Trade: An Agenda of Military Diplomacy and Military Diplomats?

Abstract:

The article deals with the justification for the incorporation of the management of the arms trade and trade in military material into military diplomacy. This is defined as a set of diplomatic activities executed by the representatives of a defence department, primarily focused on implementing the military and security interests of the state. The analysis results in the statement that arms trade management is applicable to the scope of military diplomacy, especially as military and security interests are typically pursued by the state in this type of diplomatic activity. The study also uncovers the relevance of the engagement of military diplomats as a special category of diplomatic representatives of the state in the field

Erik PAJTINKA, Ph.D., born in 1981. He is a graduate of a master's degree in international relations and diplomacy and has a doctorate in international relations. Currently, he works as an assistant professor at the Faculty of Political Science and International Relations of Matej Bel University in Banská Bystrica and lectures as an external teacher at the Faculty of Social Sciences of the Charles University in Prague. In the past, he worked as a visiting scientist at the Dutch Institute of International Relations Clingendael in The Hague (Netherlands) and as an assistant professor at the Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava. He specializes in the issues of contemporary theory and practice of diplomacy, in particular the issues of bilateral diplomacy and diplomacy of the European Union.

Country: Slovakia

20/02/2017

1 comment

 • Comment Link Thursday, 09 March 2017 15:02 posted by Karel Kozák

  KOMENTÁŘ

  1/2017

  Str. 52

  DIPLOMATICKÁ PODPORA OBCHODU SO ZBRAŇAMI:
  AGENDA VOJENSKEJ DIPLOMACIE A VOJENSKÝCH DIPLOMATOV?

  Velmi zajímavý článek objasňující některé důležité prvky z oblasti diplomacie a se zaměřením na vojenské diplomaty. Jde o málo známou oblast, související mimo jiné s prodejem zbraní a manažerskou činností vojenských diplomatů. V článku jsou uvedeny charakteristiky diplomatických opatření, úlohy diplomatů. Zdůrazňují se aspekty vojensko-politických a bezpečnostních zájmů státu. Menší pozornost je věnována charakteristice a způsobům činnosti v oblasti manažerství.
  Nemělo by být manažerství v klíčových slovech?
  Některé termíny rozšiřují terminologii a měly by být zařazeny do slovníků, např. vojenská diplomacie, vojenští diplomaté, obchod se zbraněmi.
  Pro větší přehlednost by bylo vhodné uspořádat text formou odrážek (str. 53, 54).
  Názvy sloupců v tabulce zarovnané na střed působí více esteticky.
  Na str. 59 uvedena slova empirici (překlep 23).

  Report

Leave a comment