Major Trends in the Military Budgets of the United States and the Russian Federation in the 21st century

Abstract:

Government expenditures allocated for defence are one of the categories comparable between countries to observe and analyse long-term trends. The paper compares the defence budgets of the USA and the Russian Federation between 2000 to 2019 with the aim to analyse potential causes of fluctuations in defence spending. The purpose of the paper is to demonstrate that military budgets are dependent on a combination of various factors such as current domestic policy, the economic cycle and global security and economic issues. The work uses significant as historical milestones to analyses their impacts on the dependent variable of military budget. As these, Operation Enduring Freedom (2001), Iraq war (2003), the inauguration of the US Presidents Barack Obama and Donald Trump, the economic crisis (2007-2008), the Russian currency crisis (2014) and the Russian annexation of Crimea (2014) were identified.  

Jana Stehlíková, born 1990.  She is a PhD candidate in International Political Relations at Faculty of International Relations, Prague University of Economics and Business where she also obtained a Master degree in International Politics and Diplomacy in 2017. She is specialised in EU affairs, digital agenda and digital technologies' impact on international relations, especially focusing on personal data protection, e-diplomacy, online platforms and disinformation in the European Union. In her dissertation thesis, she focuses on exterritoriality aspects of the EU law in the area of personal data protection.

Country: Czech Republic

19/01/2021

1 comment

 • Comment Link Friday, 14 May 2021 14:53 posted by Karel kozák

  KOM

  VR 1/ 2021
  Hlavní trendy ve vojenských rozpočtech USA a Ruské federace (RF) v 21. století
  Str. 3-20 Jana Stehlíková odeslán v dubnu
  Obsáhlý článek v českém jazyce rozebírá na 20 stránkách problematiku vojenských rozpočtů USA a RF. Text je doplněn tabulkami a grafy s pomocnými údaji, je zpracován přehledně a může poskytnout vhodné informace ke studiu. Kladem je objasnění a používání pojmů, např. obranný rozpočet, vojenský rozpočet, vojenské výdaje, faktory, mající vliv na vojenské rozpočty, bezpečnostní situace.
  K terminologii
  str. 4 1. řádek bezpečnostní 2. odst. SIPRI INSTITUT nebo INSTITUT SIPRI?
  Str. 6 použití slohu ve větě……příkladem může být například…
  Str. 7 čl. 2.1, 2. odst. 3. odst.
  Str.8 pojem armádní personál není příliš obvyklý
  Str.7, 9 čl. 2.2 …v bezprostřední blízkosti…politicko-bezpečnostní pozadí?
  Str. 7 slovo pozadí by mohlo ztratit předpokládaný význam?
  Str. 7 3. řádek zdola…kromě vojenských prostředků…
  Str. 8 5. řádek
  Str. 18 2. odst. …upevnění dominance…,,-?
  Str. 18 2, odst
  Při pročítání článku jsem zjistil několik překlepů. Nemají vliv na odbornou kvalitu.
  V časopise Vojenské rozhledy Mimořádné číslo 2020 je na str. 61 uvedena věta:
  „Za povšimnutí stojí, že v celém období 1920-1944, kdy byly k dispozici pouze těžké jednoduché psací stroje se, až na ojedinělé výjimky nevyskytují v textech nedostatky v diakritice, překlepy, natož pravopisné chyby“.
  Terminologie není rozhodující pro tvorbu dokumentů. Její úloha je pomocná, spíše má podnítit pracovníky ke svědomité práci. Vhodnou ukázku představuje věta z období mezi válkami. Po ukončení činnosti nezapomínat na kontrolu.
  Tabulky:Zkratky je vhodné přeložit .Tab č . 3. zarovnání na střed, Tab č.5 zarovnání jiné. Přehledně jsou upraveny tabulky č. 1 a 2.
  Překlady z angličtiny nemusí být doslovné, dbát na význam. APPROACH-přístup, méně se používá: způsob činnosti.
  Článek je zpracován dobře. Přispívá k rozšíření znalostí o místu a úloze vojenských rozpočtů.
  Pokud se používá cizí jazyk, je potřebné text doplnit t překladem (Str. 37 Seznam zkratek.)
  Článek představuje hodnotnou práci

  Report

Leave a comment