Approach to the Assessment of the Military Potential of the State - an Example of the Russian Federation

Abstract:

The aim of the text is to present the approach to assessing the military potential of the state as well as the will or possibilities to be used to achieve national strategic interests or power objectives. This approach is methodologically based on the sectoral analysis of the state's power potential and its possible projections in the construction and use of armed forces. The described and used approach in the Ministry of Defence of the Czech Republic is applied to the current Russian Federation and its military or power activities

1 comment

 • Comment Link Tuesday, 23 April 2019 18:32 posted by Karel Kozák

  Str. 3

  PŘÍSTUP K HODNOCENÍ VOJENSKÉHO POTENCIÁLU STÁTU
  PŘÍKLAD RUSKÉ FEDERACE
  Procházka Josef, Stojar Richard

  Článek v českém jazyce v rozsahu do 13 stran řeší strategickou analýzu
  vojenského potenciálu státu. Pro hodnocení jsou vymezeny domény, podrobně charakterizované. V textu nejsou zvýrazněny, např, vojenská, sociální atd.
  Obsáhle a podrobně je hodnocen vojenský potenciál Ruska.
  Dílčí připomínky:
  Str. 4 7. řádek vlastní
  11. řádek jako
  Str. 5 14. řádek dedukovat
  3. řádek zdola chybí tečka
  Str.6 Čl. 1.2 3. odst. výzbrojním
  Životní cyklus materiálu nebo cyklus životnosti?
  Str. 8 6. řádek států Targeting: zjištění přidělování ničení
  Str. 12 Sovětský svaz
  Str. 13 % upravit podle pravidel českého pravopisu

  Terminologie
  Vynecháním slova approach, použitím jiného významu bude hlavní hodnocení, přístup není důležitý. Pomocí kontrafaktuálu lze zpřesnit název článku.
  Možný název článku: Hodnocení voj. potenciálu státu. Článek také předkládá výsledky výzkumu. Je určen pro odborníky na strategické úrovni.

  Report

Leave a comment