Some Tools of the Czech Republic Security Policy to Prevent Proliferation of Nuclear and Chemical Weapons

Abstract:

The article deals with selected international treaties, current agreements and international cooperation initiatives in the field of non-proliferation of nuclear and chemical weapons, in which the Czech Republic is represented through specific bodies or ministries. There is also a general description of the view and the specific military approach. The involvement of the MoD and the Czech Armed Forces in NATO structures enables to influence the strategic decision-making in the area of CBRN and thus support the current trends concerning forensic analysis, sampling of CBRN samples and response to new trends in the field of WMD elimination.

1 comment

 • Comment Link Sunday, 01 December 2019 21:20 posted by Karel Kozák

  str. 128 Některé nástroje bezpečnostní politiky České republiky k zamezení proliferace jaderných a chemických zbraní

  Martin Fokt Antonín Novotný Pavel Otřísal

  Zdánlivě obsáhlý článek v českém jazyce předkládá na 29 stránkách (doplněných grafem) pojednání o zbraních hromadného ničení (ZHN-WMD) s důrazem na zamezení jejich šíření. Článek je rozsáhlý, neboť se mnohá slova, pojmy opakují a rozptyluje se pozornost. Obsah je složitější pro sledování aktivit a opatření pro zamezení šíření ZHN. Jsou zde definice pojmů (proliferace, druhy ZHN). Z historie přehled několika míst od 1. světové války, kdy byly použity ZHN. Opatření, koncepce, smlouvy z úrovní OSN, EU, NATO a jejich obsah.
  Podrobně uvedena Komplexní koncepce CBRN NATO.
  Pro přehlednost by mohlo být vhodné uvést nejprve nástroje bezpečnostní politiky ČR a jejich obsah. Současně doplnit, které nástroje nejsou uvedeny..
  Domnívám se, že není logické, aby v ČR byly v platnosti 2 definice ZHN (NN CHV, str. 131).
  K terminologii. Anglické slovo approach znamená přístup, ale také metodu, způsob činnosti. Co je důležitější přístup k činnosti nebo způsob provedení? Např. na str. 133 článek 2.1 by nemusel být označen jako přístup, ale jako metoda?
  str. 128 Česká republika (chyba i v obsahu)
  Klíčová slova OPCW rozepsat.
  str. 129 Územní PVO? Neobvyklé vyjádření.
  str. 133 K 2, 5. řádek.
  str. 134 4. řádek …vlastnících…
  str. 138 čl. 4.2, 4. ř.
  str. 140 …zahájit výměnu zpravodajských informací…
  Čl. 5.1 obsah by mohl být vojenským řešením.
  …zjišťování hrozeb na taktickém stupni a operační úrovni…?
  str. 143 Ochrana CBRN. Události CBRN. K 6 Sekce…sekce…Odbor…?
  Str. 147 Rozhodování na strategické úrovni? Raději vedoucí stát?

  Bylo by vhodné zachovávat český sloh: NATO aktivity NE, aktivity NATO ANO.
  komunikace, informační kampaně na strategické úrovni.
  Přínos článku spočívá v poskytnutí souhrnného přehledu k problematice ZHN a v
  koncentraci dokumentů pro řešení problematiky šíření ZHN. Je náročný na porozumění.

  Report

Leave a comment