Permanent Structured Cooperation (PESCO): New Pillar in Building European Defence

Abstract:

The establishment of the Permanent Structured Co-operation (PESCO) in defence in 2017 is one of the most important European initiatives of recent years, aiming at enhancing effectiveness in addressing security challenges and advancing towards further integrating defence cooperation within the EU framework. The article describes the genesis of PESCO and explains its functioning, including its legal framework, objectives, the role of the main actors and the dynamics of the whole process. The purpose of the article is to demonstrate the scope and strength of the more binding commitments that the participating Member States have decided to fulfil in the name of strengthening Europe’s defence under the umbrella of the Common Security and Defence Policy.

Vilém Kolín, PhD, MGS, born 1974. He earned his Ph.D. in International Relations at the Faculty of Social Sciences of the Charles University in Prague. He also studied at the Joseph Korbel School of International Studies at Denver University in the United States. In 2005-2006, he worked at the Institute of Strategic Studies of the University of Defence in Brno, in 2006-2010 at the Armaments Division of the Czech Ministry of Defence. Since 2010 he has been working at the European Defence Agency (EDA) in Brussels. He focuses on the Common European Defence and Security Policy, defence industry and market issues, defence research, and the implementation of international projects and programmes.

Country: Czech Republic

26/11/2018

1 comment

 • Comment Link Friday, 14 December 2018 20:27 posted by Karel Kozák

  Str. 20 Stálá strukturovaná spolupráce (PESCO): nový pilíř
  v budování evropské obrany
  Vilém Kolín

  Obsáhlý článek v českém jazyce. Podrobně rozebírá strukturovanou spolupráci zaměřenou na obranu. Je poněkud obtížnější na čtení a chápání problematiky. Uvádí se historický vývoj, právní ustanovení, dokumentace. Je zaměřen na integraci potenciálu evropských zemí pro obranu. V textu je mnoho úkolů, které až zahlcují informační tok k uživateli.
  Výsledkem Lisabonské smlouvy bylo vytvoření mnoha dokumentů pro obranu, výsledky ale nejsou potěšující. Slova obrana, bezpečnost, strukturovaná spolupráce se neustále opakují.
  Str. 21 zdroj 6, 3. ř.: bezpečnostní?
  Str. 23 2. odst. 1. ř. úhelný kámen= základní zásada, princip. 2. odst 6. ř. uskupeních?
  Str. 25 Bod 11 Operační podpora nebo zabezpečení činnosti?
  Bod 12 3.ř. upravit.
  Významná podpora operacím-pomoc a zabezpečení operací?
  Str. 26 …evropský kooperativní přístup=metoda spolupráce evropských zemí?
  Str. 28 zdroj 29, operační potřeby nebo požadavky pro činnost?
  Str. 32 bod 14 logístické zabezpečení?

  Na str. 33 je vhodně uvedena kritika Ministerstva obrany.

  Domnívám se, že by se mohlo pomocí nevědecké otázky a „selského rozumu“ odpovědět: Strukturovaná spolupráce je když….. Co řeší v tomto případě struktura.

  Report

Leave a comment