The Legal Basis for the Participation of the Slovak Republic in the UNFICYP Peacekeeping Operation

Abstract:

This article looks at the operation of the Armed Forces of the Slovak Republic in Cyprus within the UNFICYP peacekeeping operation. It presents the basic legal framework for the operation of the Armed Forces of the Slovak Republic in this peacekeeping operation and maps the progress of the peacekeeping operation and the fulfilment of tasks by its members. The aim of the research was to evaluate the current approach of the Slovak Republic to UN operations with an emphasis on addressing the security situation at Cyprus. At the same time, the article points to the important role of the Slovak Republic in the UNFICYP peacekeeping operation after it took over responsibility for the entire Sector 4 in 2018.

2 comments

 • Comment Link Wednesday, 23 February 2022 14:51 posted by Martin Stoklasa

  Článok obsahovo čiastočne adresuje tému právneho základu účasti Slovenskej republiky v operácii UNFICYP, venuje sa internému analyticko-plánovaciemu procesu OSN str.162 a OS SR, pôsobenie Ozbrojených síl SR v operácii UNFICYP hodnotí na úrovni poznatkov a bezpečnostnej situácie z roku 2018. Absentuje informácia o základnom medzinárodno-právnom dokumente medzi OSN a Slovenskou republikou – Memorande o porozumení, ktoré stanovuje úlohy, zloženie a vzájomné právne vzťahy OSN a štátu prispievajúceho do operácie OSN. Slovenská republika aktívne pôsobí v UNFICYP aj nasadením príslušníkov Policajného zboru SR a pod záštitou zastupiteľského úradu v Nikózii sa organizujú pravidelné stretnutia predstaviteľov G/C a T/C komunít. Článok neadresuje súčasný prístup Ozbrojených síl SR ku výzvam bezpečnostnej situácie v Sektore 4 – vo Varoshi, Pyle ako aj intenzívnemu nasadeniu bezpilotných prostriedkov a systémov pozorovania stranami konfliktu. Ministerstvo obrany SR aktívne navrhuje a finančne podporuje implementáciu Digitálnej stratégie OSN aj v prospech UNFICYP a tretí rok deklaruje v systéme generovania síl OSN – PCRS, Odmínovaciu/EOD jednotku pre podporu iniciatívy „mine free Cyprus“. Článok skĺzava v závere str.165 do citácie elementárneho opisu výcviku pred nasadením do operácie. Pre odbornú úroveň článku a aktuálnosť informácií o situácii v UNFICYP odporúčam analýzu pravidelných správ GT OSN o situácii na Cypre a recenziu s odborne príslušnými zložkami MO a MZVEZ SR.

  Report
 • Comment Link Monday, 17 January 2022 12:20 posted by Karel Kozak

  Str. 154 Právny základ pre účast Slovenskej republiky v mierovej operácii UNFYCIP.

  Ján Marek Pavel \Bučka

  SLOVENSKO Méně rozsáhlý článek ve slovenském jazyce se na 10 stránkách zabývá účastí kontingentu Slovenské armády v mírové operaci na Kypru. Uvádí historický vývoj Kypru do současné doby, jeho strategický význam. OSN a mírové operace, úloha Rady bezpečnosti. Opatření Slovenska pro zapojení se do mírových operací, vysílání kontingentů ozbrojených sil mimo území Slovenska, hodnocení součinnosti a úspěšnosti.

  Report

Leave a comment