Contemporary Terrorism Manifestations (Simple Causal Model Analysis)

Abstract:

The editorial board of Vojenské rozhledy Journal presents an article by General Staff Colonel (plk. gšt.) Tomáš Novotný, currently the Chief of the Department of Strategic Planning (J-5) of the General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic. This article was published in HORYZONTY BEZPIECZEŃSTWA Nr 8 (3) 2017 and it is available online at http://www.prawo.uni.opole.pl/horyzonty_bezp/Nr_8(3)_2017.pdf.  The article is very closely linked to the subject of the contribution published in Vojenské rozhledy 3/2019, entitled “Religious Extremism as a Cause of Armed Conflicts: Indicators and Early Warning Systems”, and in a certain way it defines its theoretical foundations. This article briefly describes and puts together conclusions of the Copenhagen Peace Research Institute’ key publications, which were released within the transformation of the Security Studies at the turn of the millennium, with conclusions of the UN Human Security Concept that was successfully institutionalized in 2012. Afterwards, the “Copenhagen School” methodology was applied on the UN Human Security Concept to identify a set of human security challenges and threats, which have been - after analysis of their causal relationship - supplemented by a causal classification. Most security threats create a causal link with one or more other security threats. This fact implies that there is a possibility to create a causal model (mental, graphic, etc.) of any security threat to simulate or to predict the consequences and successfulness / efectivity of a suggested security solution (securitizating or de-securitizating). As a practical subject of a security threat causal analysis was used the model of processes on the way “from a state failure to a terrorism manifestation” adapted to contemporaty situation in the European Union.

Colonel Tomáš NOVOTNÝ, PhD., born in 1960. Graduated the Air Force College in Košice (1984) and the National Defence University in Washington, D.C. (2009) where he received the Award for Excellence in Research in area of security studies. Served as a National Representative to the Allied Command Transformation and the US Central Command. As an external Subject Matter Expert of the NATO Defence Education Enhancement Programme, he lectured at foreign military education institutions. He has held leading positions in strategic and defence planning. Currently is working at the General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic. He is the author of seven scientific and expert articles in domestic and foreign journals, or chapters in foreign professional books.

Country: Slovakia

01/10/2019

1 comment

 • Comment Link Monday, 27 January 2020 20:17 posted by Karel Kozák

  Str. 95 Projevy současného terorismu
  (Analýza jednoduchého kauzálního modelu).
  Tomáš Novotný
  . Článek je uveden v anglickém jazyce na 11 stránkách. Vzhledem k tomu, že se řeší závažné teoretické problémy, je angličtina poněkud složitější a tedy vhodná pro vyspělejší znalce jazyka.
  Jde o překlad z polského časopisu, přeložen a upraven na Slovensku. Určitá nevýhoda spočívá v tom, že se jedná o mnoho dokumentů starších i 5 let a problematika bezpečnosti se vyvíjí. Těžiště je položeno na charakteristiku pojmu „Human security“jeho vzniku a historie.
  Překlad je logicky uspořádán V první části se zabývá prací Institutu pro výzkum míru a historii v Kodani (Kodaňská škola, COPRI), dále koncepcemi bezpečnosti vlastní a OSN.“
  Velmi dobře je věnována pozornost potenciálním hrozbám (ohrožením) vnitřním. Tato část byla odsunuta stranou a léta se jí nevěnovala pozornost. Vývoj vojensko politické situace ukázal, že to bylo nevhodné. Úkoly vojáků v misích byly odlišné.
  K terminologii.
  Je potřebné věnovat pozornost větám a slohu. Význam této zprávy spočíval také v tom, že navrhla novou definici terorismu OSN, která chyběla (to je hrozná věta).
  Domnívám se, že používání doslovného překladu nebylo nejvhodnějším řešením. Pojem Lidská bezpečnost by si měl zasloužit logické objasnění. Takto předložen je zřejmě produktem rychlosti bez přemýšlení.


  Článek lze doporučit co nejširšímu okruhu čtenářů.

  Report

Leave a comment