Sily rýchlej reakcie – príspevok Severoatlantickej aliancie k medzinárodnej bezpečnosti (2)

Abstract:

Zásadné zmeny v bezpečnostnom prostredí, ktoré nasledovali po odstránení bipolarity sveta, pri-niesli okrem nesporných pozitív aj negatíva, ktoré sa čoraz viac prejavujú v podobe rôznych asy-metrických bezpečnostných hrozbách. Dynamický vývoj a procesy globalizácie, spoločenskej mo-dernizácie, politickej liberalizácie a vedecko-technického rozvoja, ale tiež neriešenie globálnych problémov ľudstva a pretrvávajúca celosvetová hospodárska kríza vygenerovali mnohé negatívne sprievodné javy. Medzi najvýznamnejšie organizácie medzinárodného krízového manažmentu, ktoré sú schopné adekvátne reagovať na vzniknuté krízové situácie a realizovať nevyhnutné opatrenia spolu s Organizáciou spojených národov, Európskou úniou a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe patrí i Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO). Pre plnenie úloh medzinárodného krízového manažmentu využíva NATO Sily rýchlej reakcie (NRF - NATO Response Force).

Plk. v. v. prof. Ing. Vojtěch Jurčák, CSc., narozen 1955. Je absolventem Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši. Během své profesionální kariéry se převážně věnoval výchově vojenských vysokoškolsky vzdělaných důstojníků na Akademii ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovském Mikuláši, kde také habilitoval a inauguroval. V současné době pracuje jako vedoucí Katedry bezpečnosti a obrany. Zabývá se problematikou národní a mezinárodní bezpečnosti.

 

Country: Slovakia

07/10/2022

2 comments

 • Comment Link Sunday, 10 March 2019 11:56 posted by Karel Kozák

  Síly rychlé reakce
  Autor: Vojtěch Jurčák

  Kratší článek ve slovenském jazyce se zabývá vznikem, posláním a úkoly Sil rychlé reakce (NRF) jako velmi důležitého prvku mezinárodního managementu pro předcházení a řešení krizí. Nejprve je poukázáno na všeobecnou bezpečnostní situaci po ukončení bipolarity světa. Důraz je dále položen na destruktivní působení nestátních aktérů jako nový prvek ohrožující bezpečnost.
  Podrobně je rozpracován mezinárodní krizový management s hlavním zaměřením na NRF (síly rychlé reakce). Následuje organizační struktura NRF a druhy operací, pro které můžou být použity. V charakteristice NRF je uvedeno, že mají být schopny reagovat na krize. To byla teorie 20. století. Přišlo 21. století a OSN, EU, NATO, krizový management byly překvapeny migrační krizí, kdy NRF nebyly adekvátně použity.
  Síly rychlé reakce byly řešeny na Ústavu obranných studií ve 2. polovině 90. let a to dokonce v součinnosti s příslušníky rakouské armády.
  Výsledkem výměny názorů a spolupráce byl článek v rakouském časopise Truppendienst. Bývalé řešení ovšem bylo zaměřeno na národní úroveň, zatímco to současné se týkalo spíše mezinárodního zasazení.
  Článek je uveden srozumitelně, dává ucelený přehled o řídících strukturách krizového managementu a deklarovaných silách členských států. To jsou převážně známá fakta, přínos je v jejich uspořádání.

  Report
 • Comment Link Sunday, 10 March 2019 11:27 posted by Karel Kozák

  Síly rychlé reakce
  Autor: Vojtěch Jurčák

  Kratší článek ve slovenském jazyce se zabývá vznikem, posláním a úkoly Sil rychlé reakce (NRF) jako velmi důležitého prvku mezinárodního managementu pro předcházení a řešení krizí. Nejprve je poukázáno na všeobecnou bezpečnostní situaci po ukončení bipolarity světa. Důraz je dále položen na destruktivní působení nestátních aktérů jako nový prvek ohrožující bezpečnost.
  Podrobně je rozpracován mezinárodní krizový management s hlavním zaměřením na NRF (síly rychlé reakce). Následuje organizační struktura NRF a druhy operací, pro které můžou být použity. V charakteristice NRF je uvedeno, že mají být schopny reagovat na krize. To byla teorie 20. století. Přišlo 21. století a OSN, EU, NATO, krizový management byly překvapeny migrační krizí, kdy NRF nebyly adekvátně použity.
  Síly rychlé reakce byly řešeny na Ústavu obranných studií ve 2. polovině 90. let a to dokonce v součinnosti s příslušníky rakouské armády.
  Výsledkem výměny názorů a spolupráce byl článek v rakouském časopise Truppendienst. Bývalé řešení ovšem bylo zaměřeno na národní úroveň, zatímco to současné se týkalo spíše mezinárodního zasazení.
  Článek je uveden srozumitelně, dává ucelený přehled o řídících strukturách krizového managementu a deklarovaných silách členských států. To jsou převážně známá fakta, přínos je v jejich uspořádání.
  V terminologii není nutné používat pouze doslovný překlad. Vzor: ¨jednotky prvního vstupu.,, Co by mohlo být vhodnější: Boj vlastních zdrojů s nepřátelskými zdroji nebo se to týká prostředků?

  Report

Leave a comment