EU’s Common Security and Defence Policy in a Nutshell – Part One

Abstract:

The Common Security and Defence Policy (CSDP), on the basis of which the EU builds its defence identity, has a broad spectrum. It focuses not only on the defence component of the CSDP, but also on associated areas such as defence industry and market, defence research and development, and supports them with related legislation and various policy and financial instruments. On the one hand, this prevents the issue of European defence from being easily confined. On the other hand, this reflects the robustness of the EU’s approach to European defence and its willingness to mobilize all available resources. The article describes the evolution of European defence, its major milestones and actors, related processes and rules, and the key tools that are now largely concentrated under the umbrella of the CSDP. Current issues of European defence, including scenarios of its possible future development, are also addressed, as well as the contribution of the Czech Republic.

Vilém Kolín, PhD, MGS, born 1974. He earned his Ph.D. in International Relations at the Faculty of Social Sciences of the Charles University in Prague. He also studied at the Joseph Korbel School of International Studies at Denver University in the United States. In 2005-2006, he worked at the Institute of Strategic Studies of the University of Defence in Brno, in 2006-2010 at the Armaments Division of the Czech Ministry of Defence. Since 2010 he has been working at the European Defence Agency (EDA) in Brussels. He focuses on the Common European Defence and Security Policy, defence industry and market issues, defence research, and the implementation of international projects and programmes.

Country: Czech Republic

26/11/2018

1 comment

 • Comment Link Tuesday, 27 October 2020 15:38 posted by Karel Kozák

  Str. 87 Společná bezpečnostní a obranná politika EU v kostce – část první
  Vilém Kolín
  V obsáhlém článku v českém jazyce je podána charakteristika Společné bezpečnostní a obranné politiky. Dokument je rozdělen na dvě části, příslušná druhá bude zveřejněna v následujícím čísle Vojenských rozhledů.
  Hlavní část je zaměřena na evropskou obranu (společnou obranu Evropy). Je zde uvedena podrobná charakteristika orgánů a institucí, které za obranu odpovídají. Téma článku bylo vhodně zvoleno, neboť otázky bezpečnosti v Evropě se dostávají do popředí. Svědčí o tom migrace, problémy při jednáních orgánů EU, obtíže při výstavbě evropské armády a jejímu systému velení a řízení. Předmětem zájmu byl poválečný vývoj v Evropě, koncepce evropské obrany, Balkánské války.
  Terminologie.
  str. 87 klíčová slova nebo zkratky?
  str. 87, 88 defence industry-překlad je správný, doslovný. Má význam termín zbrojní průmysl? (na obraně se podílí konkrétněji).
  . str. 88 approach není jen přístup-lze použít metodu?
  . uchopitelný text- raději srozumitelný?
  . str. 91 doslovný překlad je správný, významově nepovedený.
  . str. 92 15%, 80%, 90% nebo 15 %, 80 %, 90 %? –rovněž str. 93.
  Návrh doplňku
  Podle mého názoru by bylo výhodné vytvořit tabulku (varianta podle vzoru) k údajům ze zasedání (k evropské obraně i ve větším rozsahu).. Tabulka by mohla být doplňována 1x za rok. Bylo by dobré ji umístit bez navýšení počtu listů v časopise VR. V mnoha dokumentech je již velké množství potřebných údajů a tak by byly uživatelům k dispozici.


  Poř. Č Místo Stát
  Rok
  1 Maastricht
  Belgie
  1992 CFSP
  2 Saint Malo Francie
  1998 Kosovo
  Deklarace k vytvoření evropské vojenské síly.
  3 Amsterodam Nizozemí
  1999 Vysoký zmocněnec pro CFSC
  4 Nice
  Francie
  2003 ESDP
  5 Brusel Belgie
  2003 Evropská bezpečnostní strategie
  6 Maastricht Belgie
  2004 Vytvoření EDA
  7 Lisabon Portugalsko
  2009 Struktura evropské obrany

  Report

Leave a comment