State Service not only within the Ministry of Defence of the Czech Republic

Abstract:

The aim of the article is to make the general public acquainted with a new view of the state service issue and to offer the author´s observations and conclusions relating to state service issues. The article briefly explains the public service and defines the relationship between the public service and the state service. It describes the organization of the state service and the entities of service relationships in the Czech Republic. It deals with the employment relationship – its origin, non acceptance for employment relationship and its termination. It presents important milestones of the employment relationship, such as an oath of service, a clerical exam and a service evaluation. It characterizes the state service within the Ministry of Defence, clarifies the role and responsibilities of the Secretary of State within the Ministry of Defence, state employees and other categories of the staff in the service office.

Petr MAREK, born in 1966. He is a graduate from the Military University of the Ground Forces in Vyškov (1993). After the completion of his studies at military schools, he held the position of platoon leader, company commander, chief senior officer, chief of the department and regimental deputy commander (1987-2013). He served as an assistant, an assistant professor and a chief of group – a Deputy Head of the Department at military schools. Currently, he works as an academic at the Centre for Security and Military Strategic Studies at the University of Defence in Brno. He deals with eLearning, andragogy, operational employment of troops, general tactics, command and control. He is a co-author of 2 monographs, an author and co-author of 15 university textbooks and a series of articles published at home and abroad.

Country: Czech Republic

 

26/11/2018

1 comment

 • Comment Link Sunday, 06 January 2019 20:30 posted by karel Kozák

  Str. 144 Státní služba nejen v rezortu Ministerstva obrany České republiky
  Petr Marek

  Obsáhlý článek v českém jazyce zabývající se problematikou státní služby. Je zpracován srozumitelně, přehledně upraven, doplněn tabulkami a grafy. Zejména laikům poskytuje vítané informace z oblasti, které bývá věnována menší pozornost.
  Vhodně jsou objasňovány pojmy, které pomáhají charakterizovat státní službu.
  Pro zkvalitnění by bylo možné upravit:
  . str. 145 5. odst …včlenění nového zákona?
  . str,.147 Bod 1.2 překlep?
  . str. 149 systematizace-systemizace porovnat se str. 157.
  . str. 157 2. odr na,
  . str.157 Bod 3.2 Upravit sloh. Příliš často se opakuje pojem státní zaměstnanci.
  .str. 156 Bod 3.1 MO-MV?

  Report

Leave a comment