German Military Transformation - the Never-Ending Quest for Appropriate Military Capacities

Abstract:

Since the end of the Cold War, several military reforms have been carried out in Germany so far and a new military transformation is in the process of preparation. Over the years, the definition of the Bundeswehr’s main missions has gradually shifted towards crisis management operations and the structure of the armed forces has accommodated to this shift. After the 2010-2011 reform, it was entirely evident that crisis management operations have become the main task of the armed forces. At present, German military policy places the main emphasis on “restoring the capacities” for collective defence. The strengthening of the expeditionary element in the German armed forces was made possible by the most efficient use of resources and investment inherited from the Cold War era and cutting capacities tailored to territorial defence. The author comes to the conclusion, that such policy is now evidently exhausted and is no longer sustainable - if German collective defence capacities are to be truly restored.

prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D., born 1972. He graduated in political science and history at the Faculty of Arts at Masaryk University. In 2010 and 2011 he was part of the Czech Defense Minister’s expert team producing the White Paper on the Defense of the Czech Republic 2011. Currently he is the head of the Department of International Relations and European Studies at the Faculty of Social Studies, Masaryk University. He specializes in international relations, international security organizations, German and Czech security policies, civilian command and democratic control of armed forces, and the history of armed conflicts. He has authored or co-authored dozens of peer-reviewed articles and monographs on these and related topics

Country: Czech Republic

04/06/2020

1 comment

 • Comment Link Friday, 21 September 2018 13:34 posted by Karel Kozák

  47 Transformace vojenského sektoru v Německu – nekonečné hledání vhodných
  vojenských kapacit.
  Zdeněk Kříž

  Obsáhlý článek zabývající se politickým vývojem v Německu a navazující potřebou transformace Bundeswehru (BW) po roce 1990. Pozornost je věnována změně vojenské politiky, kdy vyvstává potřeba přejít od expedičních operací k plnění úkolů ve prospěch obrany Německa. Popisuje politické a vojenské osobnosti, názory, zaměření, současný stav BW. Článek je uveden přiměřenou angličtinou, kdy textu porozumí i ten uživatel, který má menší znalosti angličtiny (autor komentáře).
  V abstraktu jsou některé myšlenky, které by se mohly prosadit. Autor používá pojem vojenská politika. Je to sice doslovný překlad, ale považuji jej za vhodnější než obranná politika. Obrana je věcí celého státu, patří sem obranná politika. Pokud se jedná o vojenství, přísluší mu vojenská politika. Domnívám se, že překlad názvu German Military Forces by bylo vhodnější uvést slovem Bundeswehr. To je všeobecně známé. Jiná označení lze nazvat zavádějícími. Není problém používat pojem ozbrojené síly, ale nejsou ujednoceny názory, koho se to týká.
  Na 9. ř. Abstraktu je překlad slova zdroje (resources). Může se také jednat o prostředky? Při zpracování článku došlo k dílčím nepřesnostem, které neovlivňují jeho kvalitu:
  . str. 49 překlep, zdroj 7.
  Str. 52 procenta neodpovídají české gramatice.
  Str. 53 zdroj 22.
  Str. 54 zdroj 29
  Str. 58. zdroj 51.
  Str. 59 zdroj 55.
  Str. 60 zdroj 57.

  Report

Leave a comment