Is Turkey Ready for a War with Syria?

Abstract:

This article examines whether Turkey is ready for a full-scale military conflict with Bashar Al-Assad’s Syria. It draws from an adaptation of Clausewitz’s concept of three resources that a state must possess to be able to win a war: the fighting forces proper, popular support, and its allies. Turkey is at a significant disadvantage when it comes to its air force and air defense capabilities. Should a major confrontation erupt, Turkey would not be guaranteed to be able to control the relevant air space. Turkish citizens do not favor seeing their country in a foreign quagmire. Despite myriad differences, Turkey it is still deeply embedded within NATO, and its strategic interests do not differ from those of its strategic allies. Turkey also cannot afford to risk an open military conflict with Russia. The article concludes that Turkey is politically and militarily not capable of fighting a full-scale war in Syria.

1 comment

 • Comment Link Tuesday, 20 October 2020 17:35 posted by Karel KOZAK

  KOM 3/2020


  Str. 57 Je Turecko připraveno na válku se Sýrií?

  Vladimír Bízik, Zdeněk Kříž

  Podle mého názoru a za pomoci teorie vojenského umění Clausewitze je zčásti připraveno. Má svoje ozbrojené síly, nemá podporu obyvatelstva a spojenců. Ale nemá zájem na otevřenou válku. V případě jejího vypuknutí by cíle musely být velmi omezené.
  Autoři se na 20 stránkách českého jazyka snaží poskytnout všeobecné informace o situaci, místě a úloze Turecka na Blízkém východě.
  Hlavní části jsou uvedeny po kapitolách, týkají se zahraniční politiky, ekonomiky. Podrobně je rozebrána vojenská situace, organizace a stav armády, speciální síly. Pozornost je věnována také vztahům s Ruskem. Náročná je péče o migranty. Zvlášť je uvedena situace po nezdařeném převratu. Článek poskytuje hodnotné informace, je přehledně upraven, dobře se čte. Vycvičenost ozbrojených sil, stmelení–takové hodnocení může vycházet z účasti ve válce v Sýrii, stejně jako odolnost ve vztahu k nezdařenému převratu.

  Report

Leave a comment