The Role of Discursive Behavior in the Colombian Conflict

Abstract:

One of the longest conflicts in Latin-American history ended in 2016 when then Colombian President Juan Manuel Santos signed a peace agreement with the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), the largest guerrilla movement in Colombia. His predecessor, the current senator Álvaro Uribe, opposed the peace agreement, believing that an offensive against the guerrillas was the right approach. This article shows how these two Colombian presidents framed guerillas and what strategies and expressions were used in their presidential speeches. The main argument is that the conciliatory discourse of President Santos helped to finally achieve peace. The research paper uses a comparative method and the concept of framing.

Mgr. Milan Školník, narozen v roce 1993. Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. V současné době je interním doktorandem Katedry politologie FF UHK. Odborně se zabývá problematikou korupce, veřejného mínění a Latinské Ameriky.

31/01/2020

1 comment

 • Comment Link Tuesday, 21 April 2020 16:51 posted by Karel Kozák

  Str. 102 Úloha diskurzivních jednání v kolumbijském konfliktu

  Milan Školník

  Článek v anglickém jazyce se v rozsahu 13 stran zabývá tematikou protipartyzánského hnutí, předkládá souhrn názorů a způsobů činností prezidentů Uruby a Santose. Obsahem je charakteristika hnutí FARC, jeho cíle, aktivity, postavení ve společnosti. Rozdílná je teorie a praxe prezidenta Uruby--násilí a prezidenta Santose-smířlivost.
  Z pojmového aparátu je podroben rozboru pojem raming. Ve svých variantách pomáhá vytvářet podmínky pro řešení sporů.Rozdílné názory jsou na pojem terorismus.
  Článek se dobře čte, poskytuje informace o teroristickém hnutí. Zařazeny jsou konkrétní teroristické akce, únosy a další činy proti lidskosti. Je trochu rozvláčný. Vhodné jsou znalosti angličtiny nejméně z úrovně školní výuky.
  Připomínka
  V českém Abstraktu doplnit, že FARC je největší revoluční hnutí v Kolumbii.

  Report

Leave a comment