Applicability of Former Soldiers at the Labour Market

Abstract:

The article deals with the applicability of professional soldiers in the labour market after the termination of military service. Its aim is to outline the information about the unemployment of former soldiers and to present the main results of sociological research, which was held among 313 former members of the Czech Armed Forces. Based on the processing of statistics of the Labour Office of the Czech Republic, it was found out that on average 18% of former soldiers of productive age were 8 months without employment during 2008 - 2017. With the help of a questionnaire survey, it was found out that more than a fifth of the respondents were looking for an employment in the civilian sector for more than half a year. The majority of respondents do not perceive the system of preparation for a second career of soldiers as elaborate. They state that the issue of second career was not addressed during their military service. There are possible recommendations for improving the current state of integration of soldiers into the labour market at the end of the article.

Kristýna Binková, PhD. She completed her doctoral studies in the field of economics of state defense at the University of Defence in 2018. As part of her doctoral studies she completed her traineeship at the National University of Public Service in Budapest and at the War Studies University in Warsaw. Since 2018, she has been working as an academic and since 2022 also as a head of Group of Management within Department of Resources Management at the Faculty of Military Leadership of the University of Defence. In the scientific area, she mainly focuses on the field of human resource management and selected managerial skills.

Country: Czech Republic 

12/05/2023

1 comment

 • Comment Link Monday, 23 September 2019 14:22 posted by Karel Kozák

  Str. 82 Uplatnitelnost bývalých vojáků z povolání na trhu práce
  Kristýna Binková
  Obsáhlý článek v českém jazyce pojednává na 18 stránkách o problematice jedné z části personalistiky a to ukončení služebního poměru v AČR (Armáda České republiky) a zařazení do pracovního poměru v civilu. Konkrétní fakta jsou uvedena v několika grafech a tabulkách.
  Např. jde o hledání odpovídajícího pracovního zařazení, kratší i delší nezaměstnanost, samotná osoba propuštěného vojáka z povolání jako potenciální bezpečnostní hrozba (vojenská odbornost, výcvik, použití zbraní a výbušnin). Souhlasím s názorem, že ztrátu pro společnost představuje ukončení služebního poměru vojáka z povolání v nejproduktivnějším věku, případně následovaném nezaměstnaností. Pro získání přehledu je zařazen příklad sociologického výzkumu. Obsahuje účastníky, otázky a odpovědi.
  Článek má informativní charakter, ukazuje na vážné problémy při přechodu vojáků z povolání do civilu. Velmi problematický je zejména odchod v produktivním věku.
  V článku by mohla být poznámka o problémech VZP, jsou především osobní, případně jde o sociálně patologické jevy. Protější strana (zaměstnavatel má organizaci, přípravu \VZP k odchodu a jiné. Je na to upozorněno.
  Poznámky k terminologii. Čeština je obohacena o slovo uplatnitelnost, které sice není pěkné, ale je doslovným překladem, odpovídajícím současnému trendu, Lze využít překladu opisem: Možné uplatnění… Další slovo zaměstnatelnost se mi také nelíbí.
  Článek je svědomitě zpracován, obsahuje objektivní postoje, promyšlené návrhy.

  Report

Leave a comment