Key roles and interests of Pakistan and India in Afghanistan

Abstract:

This review attempts to analyze in detail the specific roles and interests of the key players represented by Pakistan and India in Afghanistan. The focus of individual actors in the South Asian region was focused on identifying key objectives, defining specific national interests and strategies in Afghanistan. The aim of the article is to find out, analyze, interpret and understand information about the power relations of Pakistan and India in relation to the security situation in Afghanistan. The content focuses on the analysis of Pakistan-India relations and their intertwining in Afghan society. The aim is not to relate the content to a generalized theory or known theoretical paradigm of international relations, but to analyze the aspects of the Afghanistan in relation to Pakistan and India.

Col. Dr. Martin Havlík, PhD., MBA, MSc., Employee of the Ministry of Defence of the Czech Republic. He specializes in intelligence, especially in the field of technical intelligence disciplines, information and cybernetic operations as an integral part of the hybrid activities of state and non-state actors. In addition to the above, he focuses on security threats and risks analyses in conflict areas (especially in Asia) with an impact on the defence and security of the Czech Republic.

 

Country: Czech Republic

27/01/2022

1 comment

 • Comment Link Monday, 13 January 2020 19:00 posted by Karel Kozák

  Str. 18
  Klíčové role a zájmy Pákistánu a Indie v Afghánistánu

  Martin Havlík

  Obsáhlý článek v českém jazyce se na 14 stránkách zabývá politickou, ekonomickou a vojenskou situací v Přední Asii. Poskytuje charakteristiku Afghánistánu, Indie a Pákistánu, jejich vzájemné vztahy. Autor se zaměřil na nepřátelství a negativní jevy ve vztazích, ukazuje možná řešení. Důležité místo má náboženství, angažovanost dalších států, např. Ćína, USA, Rusko. Článek je logicky uspořádán, snadno se čte. Poskytuje dobrý přehled o situaci. Nelze nalézt ukazatele, svědčící o zmírňování napětí.
  K terminologii.
  Str. 18 Proxy konflikt´= Proxy conflict. Takto vedená klíčová slova nemají smysl. Jde o zástupný konflikt. Překlady jsou vhodné i pro obyčejné lidi.
  Str. 19 Druhá věta v Úvodu není srozumitelná.
  Překlep slovo stát.

  Report

Leave a comment