The Future Security Environment: An Emerging View

Abstract:

The future security environment through 2035 and beyond will likely be increasingly complex and both present challenges and offer opportunities to NATO military forces. Analysis of the future security environment indicates that forces will likely face challenges that could unfold in an exponentially accelerated and increasingly complex fashion. As trends converge in the future, there are twelve likely instability situations that could reach a threshold requiring the Alliance’s use of military forces, including: weapons of mass destruction/effect use, conventional war, escalatory use of force, hybrid war, unconventional war/terrorism, global commons disruption, critical infrastructure attack, cyberattack, governance challenges, endangerment of civilian populations, pandemic disease, and natural/man-made disasters. However, there are also many opportunities that NATO military forces could seize in the future, including building and strengthening relationships, addressing emerging challenges, capitalising on innovative technology and ideas to maintain the military edge, and understanding and influencing the human aspects of conflict. Ultimately, to keep the operational edge today and in the future, NATO joint forces and partners will need to continually evolve, adapt, and innovate to improve their ability to act together comprehensively across all domains to communicate and achieve the political-military objectives of the Alliance.

Aaron Bazin, Psy.D., MBA, is career Army officer with over 20 years of leadership and experience at the combatant command level, NATO, and the institutional Army. Aaron was the lead-planner for four numbered contingency plans between 2009 and 2012, and has operational experience in Pakistan, Afghanistan, Iraq, Jordan, Kuwait, Bahrain, and UAE. Aaron holds a Doctorate in Psychology in specializing in conflict resolution. He also is the author of the new book, Think: Tools to Build Your Mind.

Country: United States of America

18/10/2017

 

2 comments

 • Comment Link Tuesday, 13 February 2018 16:57 posted by karel Kozák

  BUDOUCÍ BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ: NOVÝ POHLED


  Str. 101 Autoři: Bazin Aaron

  Méně rozsáhlý článek v anglickém jazyce se zabývá bezpečnostním prostředím s výhledem do budoucnosti. Podrobněji je rozpracována charakteristika potenciálních ozbrojených konfliktů a válek. Kladně lze hodnotit uspořádaný přehled 12 kritérií nestability. Článek poskytuje dostatečný přehled o problematice. Pozornost je věnována oblastem, které můžou působit na bezpečnostní prostředí. Podrobněji jsou uvedeny technologický výzkum, charakter válek, úloha vojenských sil. Článek obsahuje pouze teoretické úvahy.
  Pro zvládnutí článku jsou postačující průměrné znalosti angličtiny.
  Trendy vývoje by mohly být více zaměřeny na člověka, jeho chování, vlastnosti. Domnívám se, že by mohly být doplněny některými praktickými poznatky z válek např. na Balkáně nebo v Sýrii. Stejně jako v mnoha ostatních případech nejsou zmínky o málo úspěšných zahraničních misích (Afghánistán, Irák) majících vztah k bezpečnosti.
  Článek obsahuje pojmy, které jsou vhodné pro obohacení vojenské terminologie. Abstrakt by bylo vhodné zkontrolovat (po tečce mezera, Aliance velkým písmenem). Jsou reálné varianty překladů? Rámec budoucích aliančních operací-Činnost Aliance v budoucnosti? Název článku může být rovněž Bezpečnostní prostředí v budoucnosti. Není nutný pouze doslovný překlad
  V článku chybí tendence k samostatnosti, které se projevily ve Velké Británii, Itálii, Španělsku. Ohrožení je v tom, že malá skupinka lidí může zmanipulovat masy zneužitím pojmů demokracie, svoboda, samostatnost (nezávislost) pro své vlastní cíle, což může vést až ke konfrontaci i pomocí vojenské síly.
  Nový fenomén je migrace přinášející nové kultury, způsob života atd. Ovlivní budoucí bezpečnostní prostředí (aspoň zčásti)?
  Konkrétní připomínky str, 101 MC 2017 Bezp. prostředí
  Str. 102
  In the study of war and armed conflict, there are some factors that change over time and some that remain the same. By its nature, war has always been a contest of wills driven by fear, honour and interest.War remains a genome…
  FUTURE CHALLENGES Výzvy pro budoucnost. Nebo úkoly v budoucnosti?
  FUTURE CHALLENGESFUTURE CHALL
  Doplněk.

  Report
 • Comment Link Thursday, 18 January 2018 16:52 posted by Karel Kozák

  BUDOUCÍ BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ: NOVÝ POHLED


  Str. 101 Autoři: Bazin Aaron

  Méně rozsáhlý článek v anglickém jazyce se zabývá bezpečnostním prostředím s výhledem do budoucnosti. Podrobněji je rozpracována charakteristika potenciálních ozbrojených konfliktů a válek. Kladně lze hodnotit uspořádaný přehled 12 kritérií nestability. Článek poskytuje dostatečný přehled o problematice. Pozornost je věnována oblastem, které můžou působit na bezpečnostní prostředí. Podrobněji jsou uvedeny technologický výzkum, charakter válek, úloha vojenských sil. Článek obsahuje pouze teoretické úvahy.
  Pro zvládnutí článku jsou postačující průměrné znalosti angličtiny.

  Report

Leave a comment