How Far is the World to Achieve World Peace and Why?

Abstract:

The main goal of this article is to discuss in the context of selected security intentions the world peace as an idealistic phenomenon, which is determined by many factors in the current dynamically changing environment. The intention is not to compare individual philosophical theories, but to provide selected synthetic security indicators that can help measure the state of the security environment. On the basis of these arguments, we can observe a downward trend in the rate represented, also linked to an increase in the activities of terrorist groups and generally transnational threats. The article also highlights the current relatively rigid role of the UN in relation to global peace. The international community and world peace are particularly influenced by the mutual relations and the rivalry of the superpowers. In future conflicts, the transition from the physical form of the battlefield to the imaginary platform, represented mainly by cyber space, will be more evident.

Col. Dr. Martin Havlík, PhD., MBA, MSc., Employee of the Ministry of Defence of the Czech Republic. He specializes in intelligence, especially in the field of technical intelligence disciplines, information and cybernetic operations as an integral part of the hybrid activities of state and non-state actors. In addition to the above, he focuses on security threats and risks analyses in conflict areas (especially in Asia) with an impact on the defence and security of the Czech Republic.

 

Country: Czech Republic

27/01/2022

1 comment

  • Comment Link Sunday, 09 August 2020 11:16 posted by Karel Kozák

    Str. 76 Jak daleko má svět k dosažení světového míru a proč\?
    Martin Havlík

    Výborně napsaný článek. Autor se na 16 stránkách zabývá teorií světového míru. Objasňuje názory politologů z vědeckých pracovištˇ. Světový mír definuje jako idealistický prvek mezinárodních vztahů. Text je doplněn grafy a tabulkami. Podrobněji je rozebrána OSN, více si všímá Ruska, Číny a jejich poslání k zachování celosvětového míru. Pozornost je věnována i nevládním a obdobným organizacím. Krátce rozebírá způsoby hodnocení států z hlediska celosvětové bezpečnosti. Článek poskytuje hodnotné informace.

    Report

Leave a comment