Hybridní hrozby – včera, dnes a zítra - pohled z Prahy

Abstract:

Redakce Vojenských rozhledů vám představuje článek RNDr. Pavla Štalmacha, MBA, bývalého prvního náměstka ministra obrany a předsedy Krizového štábu Ministerstva obrany, který v současné době působí jako pracovník Ministerstva obrany. Článek byl pod názvem „Hybridní hrozby – včera, dnes a zítra - pohled z Prahy“ zveřejněn v časopise Czech Industry č. 3/2018.

1 comment

 • Comment Link Thursday, 27 December 2018 15:40 posted by Karel Kozák

  Str. 161 Hybridní hrozby – včera, dnes a zítra – pohled z Prahy
  RNDr. Pavel Štalmach, MBA

  Krátký článek v českém jazyce. Je náročný na čtení a porozumění. Podrobně rozebírá současný fenomén, hybridizaci. Uvádí definici hybridní hrozby, historický vývoj hybridizace bezpečnostního prostředí. Ukazuje na důvody změn ve způsobech vedení války. Do popředí se dostávají možnosti informačně psychologických střetnutí.
  Z hlediska zpracování textu. V tabulkách č. 1, 2, 3, 4 by bylo vhodné názvy sloupců zarovnat na střed. Tím se zvýší estetičnost zpracování dokumentu.
  Kladem je, že v tomto dokumentu, i když krátkém, nejsou překlepy a jiné nedostatky. Má pouze informativní charakter.

  Report

Leave a comment