Kyberprostor jako „pátá doména"? (2)

Abstract:

Cílem článku je představit aktuální diskuzi o kyberprostoru jako nové, páté válečné doméně. Čtenář je seznámen s konceptem kyberprostoru, jeho současným uchopením v především amerických doktrínách a vojenské teorii. Kontextuálně je zmíněna i funkce armády a specificky vymezení možností české armády. Diskutována je podoba kyberprostoru a jeho charakteristiky v kontextu vedení vojenských operací. Představeny jsou argumenty zastánců myšlenky kyberprostoru jako válečné domény i kritika tohoto pojetí. V závěru jsou argumenty obou stran shrnuty a zhodnoceny a to i s přihlédnutím k roli a možnostem ozbrojených sil.

Zuzana Gruberová, born in 1992. She is a student of the security and strategic studies and international relations at the Faculty of Social Studies at Masaryk University in Brno and a member of the student section of the Centre for Security and Strategic Studies. She focuses to the modern methods of warfare, including the possibility of using non-lethal means and cyberwarfare. He publishes under the student server www.sekuritaci.cz, where she writes among other things, news of the Euro-Atlantic area.

Country: Czech Republic

21/11/2013

Leave a comment