Radicalization in the Armed Forces: Lessons from the Czech Republic and Germany in the Central European Context

Abstract:

The paper deals with the process of radicalization in the armed forces in Central Europe, with specific focus on the Czech Armed Forces and the Bundeswehr. The author conceptualizes radicalization as a recent security threat and explains the specifics of the use of this concept in the armed forces. The most important historical legacies are identified and the current development cases and trends are analyzed and compared, including the specifics of various streams of extremism. Possible recommendations how to counter radicalization are included in the paper.

Prof. Miroslav Mareš, PhD., born in 1974. He is the guarantor of security and strategic studies at the Department of Political Science of the Faculty of Social Studies of Masaryk University in Brno. He focuses on the research of extremism and terrorism in the Central Europe. He is a member of the European Expert Network on Terrorism Issues. He has worked with the OSCE and participated in the counter-extremism and the counter-terrorism activities of the European Union. He is an author or co-author of more than two hundred publications (among other with Astrid Bötticher they wrote the book Theorien, Extremism – Konzepte, Restoring, issued in 2012, in Munich).

Country: Czech Republic

02/07/2020

1 comment

 • Comment Link Tuesday, 30 October 2018 16:15 posted by Karel Kozák (kozakk)

  Str. 25 Radikalizace v ozbrojených silách: poznatky z České republiky
  a z Německa ve středoevropském kontextu
  Miroslav Mareš

  Nepříliš dlouhý článek v angličtině. Je zpracován ve srozumitelném jazyce, vhodný pro seznámení se s problematikou radikalizace a extrémismu. Podrobně charakterizuje druhy extrémismu, způsoby jeho použití. Jsou uvedeny konkrétní příklady pro lepší pochopení negativních aktivit.
  Pozornost je věnována extrémismu v armádách zemí střední Evropy a islámskému. Ukazuje na možnosti řešení při výskytu těchto jevů.
  Pro současnou dobu je to téma vysoce aktuální, související s problematikou migrace. Je potřebné věnovat pozornost bezpečnostním hrozbám, které můžou být realizovány z těchto aktivit.
  Při pročítání článku (cílem nebylo šťourání), jsem zcela náhodou narazil na 2 maličkosti. Na str. 26 v 8. ř. je zdroj 3-chybí konec věty tečkou. Na str. 27 jsou zdroje 7 a 8, upravit radikalizaci.

  Report

Leave a comment