Proxy Wars and the Role of Intelligence Services in the Current Middle-East

Abstract:

The paper deals with the concept of proxy wars in the region of the Middle-East and the role of intelligence services in it. In the current conflicts in Syria, Iraq and Yemen, many external actors and powers interfere using (not only) their intelligence services for the defence of their national interests in afflicted states, often even combating each other on a territory of a different state. The main goal of the paper is to introduce the concept of proxy war and analyse the role of intelligence services in the ongoing conflicts in the defined area.

Josef Kraus, Ph.D., born in 1985. He graduated from the bachelor's, master's  and doctoral studies in political science at the Faculty of Social Studies, Masaryk University. He still acts as an assistant professor at the Department of Security and Strategic Studies. He is also a scientific researcher at the International Institute of Political Science. At the same time he is a member of the editorial board of the Czech Military Review journal. He deals with the security problems of the Middle East region, with a focus on Islamic Republic of Iran and state terrorism research.

Country: Czech Republic

 27/11/2018

1 comment

 • Comment Link Friday, 16 November 2018 19:11 posted by Karel Kozák

  Str. 37 Zástupné války a role zpravodajských služeb v současnosti
  na Středním východě
  Josef Kraus

  Počtem listů méně rozsáhlý článek v anglickém jazyce. Hlouběji se zabývá problematikou zástupných válek. Svým zaměřením je vhodný pro zvýšení rozsahu znalostí o situaci na Blízkém a Středním východě. Je zpracován srozumitelným jazykem, který umožňuje pochopení problematiky. Definice zástupné války je přiměřeným vstupem do situace.
  Pozornost je věnována konfliktům a zejména množství vnějších aktérů, kteří se vměšují do vnitřních záležitostí států. Vyzdvihuje místo a úlohu zpravodajských služeb. Uvádí charakteristiku zemí Blízkého a Středního východu, vzájemné vztahy, vnitřní vývoj. Důležité místo mají vztahy Iránu a Saudské Arábie
  Pro běžného uživatele může být zajímavé, až překvapující, kolik je různých politických stran, hnutí, vládních a nevládních organizací, vojenských a polovojenských skupin, které bojují o moc, v podstatě každý s každým a počet jejich příznivců, který dosahuje tisíců osob.
  Nebylo by vhodné místo slova koncept použít něco jiného? Např. pojem, pojetí atd.
  Pojem zástupné války vyvolává představy něčeho tajemného. Přitom jde spíše o konflikty menšího rozsahu. Jinde se používá i zástupný boj. Název článku je příliš doslovný překlad. Varianta: Zapojení zpravodajských služeb do činnosti na Blízkém a Středním východě a zástupné války?

  Report

Leave a comment